highlight chords
				                            
Oh! Darling, please believe me 
             
I"ll never do you no harm 
              
Believe me when I tell you 
             
I"ll never do you no harm 
 

               
Oh! Darling, if you leave me 
             
I"ll never make it alone 
                
Believe me when I thank you, ooo 
             
Don"t ever leave me alone 
 

         
When you told me 
              
You didn"t need me anymore 
                      
Well you know I nearly broke down and cried 
         
When you told me 
              
You didn"t need me anymore 
                      
Well you know I nearly broke down and died 
 

               
Oh! Darling, if you leave me 
             
I"ll never make it alone 
              
Believe me when I tell you 
             
I"ll never do you no harm 
          
Believe me darling 
 

         
When you told me 
              
You didn"t need me anymore 
                      
Well you know I nearly broke down and cried 
         
When you told me 
              
You didn"t need me anymore 
                      
Well you know I nearly broke down and died 
 

                
Oh! Darling, please believe me 
            
I"ll never let you down 
            
Oh, believe me darling 
                
Believe me when I tell you, ooo 
             
I"ll never do you no harm 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Oh darling - The Beatles

				                            
Oh! Darling, please believe me 
             
I"ll never do you no harm 
              
Believe me when I tell you 
             
I"ll never do you no harm 
 

               
Oh! Darling, if you leave me 
             
I"ll never make it alone 
                
Believe me when I thank you, ooo 
             
Don"t ever leave me alone 
 

         
When you told me 
              
You didn"t need me anymore 
                      
Well you know I nearly broke down and cried 
         
When you told me 
              
You didn"t need me anymore 
                      
Well you know I nearly broke down and died 
 

               
Oh! Darling, if you leave me 
             
I"ll never make it alone 
              
Believe me when I tell you 
             
I"ll never do you no harm 
          
Believe me darling 
 

         
When you told me 
              
You didn"t need me anymore 
                      
Well you know I nearly broke down and cried 
         
When you told me 
              
You didn"t need me anymore 
                      
Well you know I nearly broke down and died 
 

                
Oh! Darling, please believe me 
            
I"ll never let you down 
            
Oh, believe me darling 
                
Believe me when I tell you, ooo 
             
I"ll never do you no harm 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com