highlight chords
				              [C#m]   
ohhh yaaaahh 
       

      [C#m]        
It"s kinda funny 
       [Abm]               
How life can change 
      [C#m]      [Abm]         
Can flip 180 in a matta of days 
          [C#m]       
Sometimes love works in 
      [Abm]        
Mystertious ways 
        [C#m]        
One day you wake up 
        [F#]  
Gone without a trace 
 

    
BRIDG[E] 
        

    [C#m] [F#]     
I refuse to give up 
     [Abm]     
I refuse to give in 
   [Abm]    
You"re everything 
      [C#m]   [F#]     
I don"t wan na give up 
      [Abm]          
I don"t wan na give in 
  [C#m]    [F#]  
So everybody sing 
 

    
CHORUS- 
         

    [E]        [F#]           
One love for the mothers pride 
    [Abm]      [F#]               
One love for the times we cried 
    [E]      [F#]     [Abm]  [F#]     
One love gotta stay alive... I will survive 
    [E]       [F#]     
One love for the city streets 
    [Abm]     [F#]      
One love for the hip hop beats 
     [E]        
One love Oh I do believe 
  [F#]          
One love is all we need 
 

 

                  
Late at night I"m still wide awake 
                    
Feelin this is one more than I can take 
 

             
I thought my heart could 
      
Never break 
                 
Now I know that"s one big mistake 
 

          
I refuse to give up 
          
I refuse to give in 
           
You"re my everything 
           
I don"t wanna give up 
           
I don"t wanna give in 
        
Everybody sing 
 

                
One love for the mothers pride 
                
One love for the times we cried 
                        
One love gotta stay alive.... Oh I will survive 
 

               
One love for the city streets 
                
One love for the hip hop beats 
             
One love oh I do believe 
            
One love in all we need 
 

                
Baby just love me love love me 
                  
Babyu just hold me hold me hold me 
               
Oooh love me love me love me 
          
Oh yeah... One love 
                      
Baby just love me love me love me (love me) 
                 
Baby just hold me hold me hold me 
               
Oooh love me love me love me 
 

                
One love for the mothers pride 
                
One love for the times we cried 
                        
One love gotta stay alive.... Oh I will survive 
 

               
One love for the city streets 
                
One love for the hip hop beats 
             
One love oh I do believe 
            
One love in all we need 
 

                
One love for the mothers pride 
                
One love for the times we cried 
                        
One love gotta stay alive.... Oh I will survive 
 

               
One love for the city streets 
                
One love for the hip hop beats 
             
One love oh I do believe 
            
One love in all we need 
 

        
chorus to fade 
           
ONE LOOOVE YEEEEEAH 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

One Love - Blue

				              [C#m]   
ohhh yaaaahh 
       

      [C#m]        
It"s kinda funny 
       [Abm]               
How life can change 
      [C#m]      [Abm]         
Can flip 180 in a matta of days 
          [C#m]       
Sometimes love works in 
      [Abm]        
Mystertious ways 
        [C#m]        
One day you wake up 
        [F#]  
Gone without a trace 
 

    
BRIDG[E] 
        

    [C#m] [F#]     
I refuse to give up 
     [Abm]     
I refuse to give in 
   [Abm]    
You"re everything 
      [C#m]   [F#]     
I don"t wan na give up 
      [Abm]          
I don"t wan na give in 
  [C#m]    [F#]  
So everybody sing 
 

    
CHORUS- 
         

    [E]        [F#]           
One love for the mothers pride 
    [Abm]      [F#]               
One love for the times we cried 
    [E]      [F#]     [Abm]  [F#]     
One love gotta stay alive... I will survive 
    [E]       [F#]     
One love for the city streets 
    [Abm]     [F#]      
One love for the hip hop beats 
     [E]        
One love Oh I do believe 
  [F#]          
One love is all we need 
 

 

                  
Late at night I"m still wide awake 
                    
Feelin this is one more than I can take 
 

             
I thought my heart could 
      
Never break 
                 
Now I know that"s one big mistake 
 

          
I refuse to give up 
          
I refuse to give in 
           
You"re my everything 
           
I don"t wanna give up 
           
I don"t wanna give in 
        
Everybody sing 
 

                
One love for the mothers pride 
                
One love for the times we cried 
                        
One love gotta stay alive.... Oh I will survive 
 

               
One love for the city streets 
                
One love for the hip hop beats 
             
One love oh I do believe 
            
One love in all we need 
 

                
Baby just love me love love me 
                  
Babyu just hold me hold me hold me 
               
Oooh love me love me love me 
          
Oh yeah... One love 
                      
Baby just love me love me love me (love me) 
                 
Baby just hold me hold me hold me 
               
Oooh love me love me love me 
 

                
One love for the mothers pride 
                
One love for the times we cried 
                        
One love gotta stay alive.... Oh I will survive 
 

               
One love for the city streets 
                
One love for the hip hop beats 
             
One love oh I do believe 
            
One love in all we need 
 

                
One love for the mothers pride 
                
One love for the times we cried 
                        
One love gotta stay alive.... Oh I will survive 
 

               
One love for the city streets 
                
One love for the hip hop beats 
             
One love oh I do believe 
            
One love in all we need 
 

        
chorus to fade 
           
ONE LOOOVE YEEEEEAH 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com