highlight chords
[G]M e plus you, [Cadd9]I'm a tell you one time ( repeat 3x )
[G]W hen I met you girl my heart went knock knock
[Cadd9]No w them butterflies in my stomach wont stop stop
[G]An d even though its a struggle love is all we got
[Cadd9]A n we gon' keep keep climbin' till the mountain top
[G]Y our world is my [Cadd9]w orld
And my fight is [G]you r fight
My breath is your [Cadd9]breath
And your heart (and now I've got my)
[G]A nd girl you're my one love
My one heart
[Cadd9]M y one life for sure
Let me tell you [G]o ne time
I'ma tell you one [Cadd9]t ime
[G]Y ou look so deep you know that it humbles me,
[Cadd9]Y ou're by my side and troubles them don't trouble me
[G]Ma ny have called but the chosen is you
[Cadd9]Wh atever you want shawty I'll give it to you
[G]Yo ur world, your world
[Cadd9]A nd my fight [G]is you r fight
My breath is your [Cadd9]br eath
And your hurt, [G]I' m not [Cadd9]ri ght
[G]L et me tell you one time
[Cadd9]I' mma tell you one time
[G]An d I'ma be your one guy, number one girl
[Cadd9]I'l l be there for you
[G]On e time, one [Cadd9]t ime
[G]y eah it's you I'mma tell you [Cadd9]o ne time
[G]I'm ma tell you one time
[Cadd9]I' mma tell you one time
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

One Time

N/A
[G]M e plus you, [Cadd9]I'm a tell you one time ( repeat 3x )
[G]W hen I met you girl my heart went knock knock
[Cadd9]No w them butterflies in my stomach wont stop stop
[G]An d even though its a struggle love is all we got
[Cadd9]A n we gon' keep keep climbin' till the mountain top
[G]Y our world is my [Cadd9]w orld
And my fight is [G]you r fight
My breath is your [Cadd9]breath
And your heart (and now I've got my)
[G]A nd girl you're my one love
My one heart
[Cadd9]M y one life for sure
Let me tell you [G]o ne time
I'ma tell you one [Cadd9]t ime
[G]Y ou look so deep you know that it humbles me,
[Cadd9]Y ou're by my side and troubles them don't trouble me
[G]Ma ny have called but the chosen is you
[Cadd9]Wh atever you want shawty I'll give it to you
[G]Yo ur world, your world
[Cadd9]A nd my fight [G]is you r fight
My breath is your [Cadd9]br eath
And your hurt, [G]I' m not [Cadd9]ri ght
[G]L et me tell you one time
[Cadd9]I' mma tell you one time
[G]An d I'ma be your one guy, number one girl
[Cadd9]I'l l be there for you
[G]On e time, one [Cadd9]t ime
[G]y eah it's you I'mma tell you [Cadd9]o ne time
[G]I'm ma tell you one time
[Cadd9]I' mma tell you one time

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com