highlight chords
				                [Am9] 
Intro: 
                      [Am] 
Choo, choo train chuggin" down the track 
                   [Dm] 
Gotta travel on, never comin" back 
   [E]            [E7]      [Am] 
Oh, oh got a one way ticket to the blues 
 

                  
Bye, bye love my baby"s leavin" me 
                       
Now lonely teardrops are all that I can see 
                     
Oh, oh got a one way ticket to the blues 
 

            [G]         [C] 
I"m gonna take a trip to lonesome town 
        [E]         [Am] 
Gonna stay at heartbreak hotel 
         [E]         [Am] 
A fool such as I there never was 
      [E]       [E7] 
I cried a tear so well 
 

                     
Choo, choo train chuggin" down the track 
                  
Gotta travel on, never comin" back 
                     
Oh, oh got a one way ticket to the blues 
 

                     
Oh, oh got a one way ticket to the blues 
 

                    
I"m gonna take a trip to lonesome town 
                
Gonna stay at heartbreak hotel 
                 
A fool such as I there never was 
            
I cried a tear so well 
 

                     
Choo, choo train chuggin" down the track 
                  
Gotta travel on, never comin" back 
                     
Oh, oh got a one way ticket to the blues 
 

                     
Oh, oh got a one way ticket to the blues 
 

                     
Oh, oh got a one way ticket to the blues 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

One way ticket

				                [Am9] 
Intro: 
                      [Am] 
Choo, choo train chuggin" down the track 
                   [Dm] 
Gotta travel on, never comin" back 
   [E]            [E7]      [Am] 
Oh, oh got a one way ticket to the blues 
 

                  
Bye, bye love my baby"s leavin" me 
                       
Now lonely teardrops are all that I can see 
                     
Oh, oh got a one way ticket to the blues 
 

            [G]         [C] 
I"m gonna take a trip to lonesome town 
        [E]         [Am] 
Gonna stay at heartbreak hotel 
         [E]         [Am] 
A fool such as I there never was 
      [E]       [E7] 
I cried a tear so well 
 

                     
Choo, choo train chuggin" down the track 
                  
Gotta travel on, never comin" back 
                     
Oh, oh got a one way ticket to the blues 
 

                     
Oh, oh got a one way ticket to the blues 
 

                    
I"m gonna take a trip to lonesome town 
                
Gonna stay at heartbreak hotel 
                 
A fool such as I there never was 
            
I cried a tear so well 
 

                     
Choo, choo train chuggin" down the track 
                  
Gotta travel on, never comin" back 
                     
Oh, oh got a one way ticket to the blues 
 

                     
Oh, oh got a one way ticket to the blues 
 

                     
Oh, oh got a one way ticket to the blues 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com