1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Open your heart

Cuộn trang

Anh không có ý làm em thất vọng Em hãy tin vào điều đó Anh không biết điều gì đã đi qua tâm trí anh Nhưng bây giờ, em có thể thấy Anh đã chờ đợi quá lâu chỉ để nói cho em biết điều đó quan trọng đến thế nào chỉ để đến với em ngay lập tức Nhưng anh không thể nghĩ đến điều gì tốt hơn Anh nên nói với em điều này Em yêu, hãy mở rộng trái tim Sao em không cho anh cơ hội thứ hai Và anh sẽ ở bên em mãi mãi Mở rộng trái tim Để anh cho em thấy anh quan tâm đến em như thế nào Và anh sẽ cho em hiểu Nếu em mở rộng trái tim  để yêu anh một lần nữa. Anh sẽ cố gắng để giúp em quyềt định Anh muốn em biết rằng (điều em phải biết) Em yêu, anh hứa là anh sẽ chung thuỷ  và không bao giờ ra đi Anh đã chờ đợi quá lâu chỉ để nói cho em biết điều đó quan trọng đến thế nào chỉ để đến với em ngay lập tức Nhưng anh không thể nghĩ đến điều gì tốt hơn Anh nên nói với em điều này (Refrain) Chúng ta có thể xoá tan mọi đau đớn và buồn bã (Nhưng sẽ tốt hơn nếu chúng ta làm việc ấy ngay bây gìơ) Hãy bắt đầu ngay tại nơi này và cứu vãn ngày mai Em yêu, hãy mở rộng trái tim Sao em không cho anh cơ hội thứ hai Và anh sẽ ở bên em mãi mãi Mở rộng trái tim Để anh cho em thấy anh quan tâm đến em như thế nào Và anh sẽ cho em hiểu Nếu em mở rộng trái tim  để yêu anh một lần nữa. Anh muốn em là của anh.

Nguồn tabs.ultimate-guitar.com, isharebook.com

Video hướng dẫn