highlight chords
[C]Em [G6]chỉ [D/F#]nghe [Em7]nửa phần chuyện của tôi
[C]Tôi [G6]chỉ [D/F#]mong [Em7]giai điệu này có thể xua tan muộn phiền trong em.
[C]Bài [G6]hát [D/F#]vui, cớ [Em7]sao em không cười
[C]Em [G6]chỉ là [D/F#]em [Em7]và tôi chỉ là tôi
.
Chorus
[C]Xin [G6]cho [D/F#]tôi [D/F#]một cây cọ và bảng màu
[Em7]Tôi [D/F#]muốn [C]vẽ nụ [C]cười lên khuôn mặt em
[C]Bức [G6][D/F#]tranh này [D/F#]có điều gì sai
[Em7]Tôi [D/F#]muốn [C]vẽ nụ [C]cười lên khuôn mặt em
.
[C]Your [G6]only [D/F#][Em7]listening to your half of the story
[C]I [G6]wish my [D/F#][Em7]melodies, could fix all of your maladies
[C]Your [G6]just [D/F#][Em7]you,and I'm just me
[C]Your [G6]just [D/F#][Em7]you,and I'm just me
.
[C]So [G6]give me [D/F#]a [D/F#]paintbrush and a pallete
[Em7]And I [D/F#]will [C]paint [C]a smile on your face
[C]There [G6]is [D/F#][D/F#]something wrong with this picture
[Em7]I want [D/F#]to [C]paint a [C]smile on your face
.
[Em7]An [D/F#]open [G6]heart [C]full of question marks
[Em7][D/F#]Bursted [G6]seams [C]with no visible marks
[Em7][D/F#]Bridges that [G6]are [C]broken, and bridges that are burnt
[Em7][D/F#] These [G6]scars [C]wont heal, yes these scars we’ve earned
.
[C]Xin [G6]cho [D/F#]tôi [D/F#]một cây cọ và bảng màu
[Em7]Tôi [D/F#]muốn [C]vẽ nụ [C]cười lên khuôn mặt em
[C]Bức [G6][D/F#]tranh này [D/F#]có điều gì sai
[Em7]Tôi [D/F#]muốn [C]vẽ nụ [C]cười lên khuôn mặt em
.
[Em7]Em [D/F#]chỉ là [C]em và tôi chỉ là tôi
[Em7]Em [D/F#]chỉ là [C]em và tôi chỉ là tôi
[Em7]Em [D/F#]chỉ là [C]em và [G6]tôi chỉ là tôi
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Paint A Smile (Vẽ Nụ Cười)

Ăn Đu Đủ
[C]Em [G6]chỉ [D/F#]nghe [Em7]nửa phần chuyện của tôi
[C]Tôi [G6]chỉ [D/F#]mong [Em7]giai điệu này có thể xua tan muộn phiền trong em.
[C]Bài [G6]hát [D/F#]vui, cớ [Em7]sao em không cười
[C]Em [G6]chỉ là [D/F#]em [Em7]và tôi chỉ là tôi
.
Chorus
[C]Xin [G6]cho [D/F#]tôi [D/F#]một cây cọ và bảng màu
[Em7]Tôi [D/F#]muốn [C]vẽ nụ [C]cười lên khuôn mặt em
[C]Bức [G6][D/F#]tranh này [D/F#]có điều gì sai
[Em7]Tôi [D/F#]muốn [C]vẽ nụ [C]cười lên khuôn mặt em
.
[C]Your [G6]only [D/F#][Em7]listening to your half of the story
[C]I [G6]wish my [D/F#][Em7]melodies, could fix all of your maladies
[C]Your [G6]just [D/F#][Em7]you,and I'm just me
[C]Your [G6]just [D/F#][Em7]you,and I'm just me
.
[C]So [G6]give me [D/F#]a [D/F#]paintbrush and a pallete
[Em7]And I [D/F#]will [C]paint [C]a smile on your face
[C]There [G6]is [D/F#][D/F#]something wrong with this picture
[Em7]I want [D/F#]to [C]paint a [C]smile on your face
.
[Em7]An [D/F#]open [G6]heart [C]full of question marks
[Em7][D/F#]Bursted [G6]seams [C]with no visible marks
[Em7][D/F#]Bridges that [G6]are [C]broken, and bridges that are burnt
[Em7][D/F#] These [G6]scars [C]wont heal, yes these scars we’ve earned
.
[C]Xin [G6]cho [D/F#]tôi [D/F#]một cây cọ và bảng màu
[Em7]Tôi [D/F#]muốn [C]vẽ nụ [C]cười lên khuôn mặt em
[C]Bức [G6][D/F#]tranh này [D/F#]có điều gì sai
[Em7]Tôi [D/F#]muốn [C]vẽ nụ [C]cười lên khuôn mặt em
.
[Em7]Em [D/F#]chỉ là [C]em và tôi chỉ là tôi
[Em7]Em [D/F#]chỉ là [C]em và tôi chỉ là tôi
[Em7]Em [D/F#]chỉ là [C]em và [G6]tôi chỉ là tôi

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com