1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Paint A Smile (Vẽ Nụ Cười)

Cuộn trang

[C]Em [G6]chỉ [D/F#]nghe [Em7]nửa phần chuyện của tôi [C]Tôi [G6]chỉ [D/F#]mong [Em7]giai điệu này có thể xua tan muộn phiền trong em. [C]Bài [G6]hát [D/F#]vui, cớ [Em7]sao em không cười [C]Em [G6]chỉ là [D/F#]em [Em7]và tôi chỉ là tôi . Chorus [C]Xin [G6]cho [D/F#]tôi [D/F#]một cây cọ và bảng màu [Em7]Tôi [D/F#]muốn [C]vẽ nụ [C]cười lên khuôn mặt em [C]Bức [G6][D/F#]tranh này [D/F#]có điều gì sai [Em7]Tôi [D/F#]muốn [C]vẽ nụ [C]cười lên khuôn mặt em . [C]Your [G6]only [D/F#][Em7]listening to your half of the story [C]I [G6]wish my [D/F#][Em7]melodies, could fix all of your maladies [C]Your [G6]just [D/F#][Em7]you,and I'm just me [C]Your [G6]just [D/F#][Em7]you,and I'm just me . [C]So [G6]give me [D/F#]a [D/F#]paintbrush and a pallete [Em7]And I [D/F#]will [C]paint [C]a smile on your face [C]There [G6]is [D/F#][D/F#]something wrong with this picture [Em7]I want [D/F#]to [C]paint a [C]smile on your face . [Em7]An [D/F#]open [G6]heart [C]full of question marks [Em7][D/F#]Bursted [G6]seams [C]with no visible marks [Em7][D/F#]Bridges that [G6]are [C]broken, and bridges that are burnt [Em7][D/F#] These [G6]scars [C]wont heal, yes these scars we’ve earned . [C]Xin [G6]cho [D/F#]tôi [D/F#]một cây cọ và bảng màu [Em7]Tôi [D/F#]muốn [C]vẽ nụ [C]cười lên khuôn mặt em [C]Bức [G6][D/F#]tranh này [D/F#]có điều gì sai [Em7]Tôi [D/F#]muốn [C]vẽ nụ [C]cười lên khuôn mặt em . [Em7]Em [D/F#]chỉ là [C]em và tôi chỉ là tôi [Em7]Em [D/F#]chỉ là [C]em và tôi chỉ là tôi [Em7]Em [D/F#]chỉ là [C]em và [G6]tôi chỉ là tôi

Video hướng dẫn