highlight chords
				                 [D]   [D/F#]          
Bạn thay bằng nghe có vẻ hay hơn :D 
                     [Em7]          [D]           
Cả bài chỉ có 3 cái hợp âm D[G]A. Hợp âm bạn có thể thay bằng .(Em7 có vẻ hay hơn:)) 
                
Capo #5 (tuỳ giọng bạn gái nhé) 
 

            
Intro: [D] G D/F# [A] x2 
     [D]    [G] [A] 
I know he loved you  
      [D]  [G] [A] 
A long time ago  
        [D]   [G] [A]
I ain"t jealous of you  
            [D]  [G] [A] 
Just thought you should know  
     [D]     [G]       
You were never good enough for him 
  [A]        
Or anything like me 
    [Em7]                 
So you might as well sit back cause I ain"t 
[G]       [A]    
trying to show maturity 
 

[D]    [G]    [A]           
X is the shape I drew through your face 
[D]      [G]    [A] 
in permanent marker, oh 
[D]       [G]    [A]          
Just like the mark you knew you were making 
    [D]       [G]  
Who do you think you are 
  [A]         
To write on his heart 
  [D]     [G]    [A] 
in permanent marker 
 

       [D]   [G] [A] 
I found that picture  
        [D]     [G] [A] 
Of you in that green dres s 
      [D]    [G] [A] 
Sure had a good time  
      [D]    [G] [A] 
Cleanin" up that mess  
     [D]       [G]   
He found thirty of the pieces 
     [A]          
But he"ll never find them all 
     [Em7]           
Tried to tape them back together 
    [G]         [A]      
Now he knows to keep them off the wall 
 

 

[D]    [G]    [A]           
X is the shape I drew through your face 
[D]      [G]    [A] 
in permanent marker, oh 
[D]       [G]    [A]          
Just like the mark you knew you were making 
    [D]       [G]  
Who do you think you are 
[A]           
To write on his heart 
  [D]         [D] [Em7] [A] 
in permanent marker  
 

    [D]       [G]       [A]        
Well I don"t apprecia te you callin him a reminisce 
     [D]        [G]     [A]             
The only reason is you"re seein just how much better off he is 
 

 

 

[D]    [G]    [A]           
X is the shape I drew through your face 
[D]      [G]    [A]    
in permanent marker, oh yeah 
[D]       [G]    [A]          
Just like the mark you knew you were making 
    [D]       [G]  
Who do you think you are 
[A]          
Drawin" on his heart 
  [D]     [G]    [A] 
in permanent marker 
 

 

 

[D]    [G]    [A]           
X is the shape I drew through your face 
[D]      [G]    [A] 
in permanent marker, oh 
[D]       [G]    [A]          
Just like the mark you knew you were making 
    [D]       [G]  
Who do you think you are 
[A]           
To write on his heart 
  [D]     [G]    [A] 
in permanent marker 
 

    
Outro: 
      [D]     [G]    [D] [A]     [D]      
... in permanent marker, oh permanent marker, yeah! 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Permanent Marker

				                 [D]   [D/F#]          
Bạn thay bằng nghe có vẻ hay hơn :D 
                     [Em7]          [D]           
Cả bài chỉ có 3 cái hợp âm D[G]A. Hợp âm bạn có thể thay bằng .(Em7 có vẻ hay hơn:)) 
                
Capo #5 (tuỳ giọng bạn gái nhé) 
 

            
Intro: [D] G D/F# [A] x2 
     [D]    [G] [A] 
I know he loved you  
      [D]  [G] [A] 
A long time ago  
        [D]   [G] [A]
I ain"t jealous of you  
            [D]  [G] [A] 
Just thought you should know  
     [D]     [G]       
You were never good enough for him 
  [A]        
Or anything like me 
    [Em7]                 
So you might as well sit back cause I ain"t 
[G]       [A]    
trying to show maturity 
 

[D]    [G]    [A]           
X is the shape I drew through your face 
[D]      [G]    [A] 
in permanent marker, oh 
[D]       [G]    [A]          
Just like the mark you knew you were making 
    [D]       [G]  
Who do you think you are 
  [A]         
To write on his heart 
  [D]     [G]    [A] 
in permanent marker 
 

       [D]   [G] [A] 
I found that picture  
        [D]     [G] [A] 
Of you in that green dres s 
      [D]    [G] [A] 
Sure had a good time  
      [D]    [G] [A] 
Cleanin" up that mess  
     [D]       [G]   
He found thirty of the pieces 
     [A]          
But he"ll never find them all 
     [Em7]           
Tried to tape them back together 
    [G]         [A]      
Now he knows to keep them off the wall 
 

 

[D]    [G]    [A]           
X is the shape I drew through your face 
[D]      [G]    [A] 
in permanent marker, oh 
[D]       [G]    [A]          
Just like the mark you knew you were making 
    [D]       [G]  
Who do you think you are 
[A]           
To write on his heart 
  [D]         [D] [Em7] [A] 
in permanent marker  
 

    [D]       [G]       [A]        
Well I don"t apprecia te you callin him a reminisce 
     [D]        [G]     [A]             
The only reason is you"re seein just how much better off he is 
 

 

 

[D]    [G]    [A]           
X is the shape I drew through your face 
[D]      [G]    [A]    
in permanent marker, oh yeah 
[D]       [G]    [A]          
Just like the mark you knew you were making 
    [D]       [G]  
Who do you think you are 
[A]          
Drawin" on his heart 
  [D]     [G]    [A] 
in permanent marker 
 

 

 

[D]    [G]    [A]           
X is the shape I drew through your face 
[D]      [G]    [A] 
in permanent marker, oh 
[D]       [G]    [A]          
Just like the mark you knew you were making 
    [D]       [G]  
Who do you think you are 
[A]           
To write on his heart 
  [D]     [G]    [A] 
in permanent marker 
 

    
Outro: 
      [D]     [G]    [D] [A]     [D]      
... in permanent marker, oh permanent marker, yeah! 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com