1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Phút ấy gặp lại

Trần An Bình
Nguồn: thanhcavietnam.net