highlight chords
				                                 
Last night I said these words to my girl, 
                
I know you never even try girl, 
                            
C"mon (C"mon) C"mon (C"mon) C"mon (C"mon) C"mon (C"mon) 
                        
Please please me, whoa yeah, like I please you 
 

                    
You don"t need me to show the way, love 
                  
Why do I always have to say "love?" 
                            
C"mon (C"mon) C"mon (C"mon) C"mon (C"mon) C"mon (C"mon) 
                        
Please please me, whoa yeah, like I please you 
 

                 
I don"t wanna sound complaining, 
                              
But you know there"s always rain in my heart (in my heart). 
                           
I do all the pleasing with you it"s so hard to reason 
                       
With you, whoa yeah, why do you make me blue? 
 

                     
Last night I said these words to my girl, 
                
I know you never even try girl, 
                            
C"mon (C"mon) C"mon (C"mon) C"mon (C"mon) C"mon (C"mon) 
                        
Please please me, whoa yeah, like I please you 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Please please me - The Beatles

				                                 
Last night I said these words to my girl, 
                
I know you never even try girl, 
                            
C"mon (C"mon) C"mon (C"mon) C"mon (C"mon) C"mon (C"mon) 
                        
Please please me, whoa yeah, like I please you 
 

                    
You don"t need me to show the way, love 
                  
Why do I always have to say "love?" 
                            
C"mon (C"mon) C"mon (C"mon) C"mon (C"mon) C"mon (C"mon) 
                        
Please please me, whoa yeah, like I please you 
 

                 
I don"t wanna sound complaining, 
                              
But you know there"s always rain in my heart (in my heart). 
                           
I do all the pleasing with you it"s so hard to reason 
                       
With you, whoa yeah, why do you make me blue? 
 

                     
Last night I said these words to my girl, 
                
I know you never even try girl, 
                            
C"mon (C"mon) C"mon (C"mon) C"mon (C"mon) C"mon (C"mon) 
                        
Please please me, whoa yeah, like I please you 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com