highlight chords
				                 
D A E 2x 
 

         [D]    [A]   [E] 
Well you should s ee Polyth ene Pa m 
         [D]       [A]      [E] 
She"s so good-loo king but she lo oks like a ma n 
           [G]              [B7]     
Well you should see h er in drag dressed in her pol ythene bag 
       [C]      [D]   [E] 
Yes you should see Polythe ne Pam . 
 [C]  [D]  [E] 
Ye ah ye ah ye ah 


     
D A E 2x 
 

                    
Get a dose of her in jackboots and kilt 
                         
She"s killer-diller when she"s jacked to the hilt 
                              
She"s the kind of a girl that makes the "News of the World" 
                       
Yes you could say she was attractively built 
        
Yeah yeah yeah 
 

     
D A E 2x 
 

   
* or B 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Polythene pam - The Beatles

				                 
D A E 2x 
 

         [D]    [A]   [E] 
Well you should s ee Polyth ene Pa m 
         [D]       [A]      [E] 
She"s so good-loo king but she lo oks like a ma n 
           [G]              [B7]     
Well you should see h er in drag dressed in her pol ythene bag 
       [C]      [D]   [E] 
Yes you should see Polythe ne Pam . 
 [C]  [D]  [E] 
Ye ah ye ah ye ah 


     
D A E 2x 
 

                    
Get a dose of her in jackboots and kilt 
                         
She"s killer-diller when she"s jacked to the hilt 
                              
She"s the kind of a girl that makes the "News of the World" 
                       
Yes you could say she was attractively built 
        
Yeah yeah yeah 
 

     
D A E 2x 
 

   
* or B 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com