highlight chords
				                         
Ohh Ohh Ohh .. and I pray 
 

 [F#]      [E]    [B]  
I just cant sl eep toni ght. 
 [F#]      [E]     [B]   
K nowing that th ings aint r ight. 
 [F#]         [E]        [B]           
I ts in the papers, it s on the tv, its everywhere that I go. 
 [F#]          [E]           [B]             
C hildren are crying, So ldiers are dying, some people don"t have a home 
 [F#]           [E]          
B ut I know there"s sunshi ne behind that rain 
 [F#]           [E]           
I know there"s good times behind that pain, hey 
 [F#]        [E]        [F#] [B] 
C an you tell me how I can make a ch ang e 
         [E]    [B]    [F#]  [B] 
I close my eyes a nd I can see a bet ter da y 
      [E]     [B]   [F#] [B] 
I close my eyes and p ray--- --- - 
                      
I close my eyes and I can see a better day 
             
I close my eyes and pray 
 

                         
I lose my appetite, knowing kids starve tonight. 
                           
Am I a sinner, cause my dinner is still on my plate. 
                     
Ooo I got a vision, to make a difference. 
            
And its starting today. 
 

                        
Cause I know there"s sunshine behind that rain 
                        
I know there"s good times behind that pain, hey 
                    
Haven`t tell me how I can make a change 
                      
I close my eyes and I can see a better day 
             
I close my eyes and pray 
                                      
I close my eyes and I can see a better day 
             
I close my eyes and pray 
 

       [F#]   [B] 
For the broken -hearte d. 
     [Ab]     [F#]   [B] 
I pray for the life no t start ed 
                    
I pray for all the ones not breathing. 
                 
I pray for all the souls in need. 
                  
I pray. Can you give em one today. 
             
I just cant sleep tonight 
                    
Can someone tell how to make a change? 
 

                      
I close my eyes and I can see a better day 
             
I close my eyes and pray 
                      
I close my eyes and I can see a better day 
              
I close my eyes and I pray 
 

     
I pray .. 
 

              
I close my eyes and pray .. 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Pray - Justin Bieber

				                         
Ohh Ohh Ohh .. and I pray 
 

 [F#]      [E]    [B]  
I just cant sl eep toni ght. 
 [F#]      [E]     [B]   
K nowing that th ings aint r ight. 
 [F#]         [E]        [B]           
I ts in the papers, it s on the tv, its everywhere that I go. 
 [F#]          [E]           [B]             
C hildren are crying, So ldiers are dying, some people don"t have a home 
 [F#]           [E]          
B ut I know there"s sunshi ne behind that rain 
 [F#]           [E]           
I know there"s good times behind that pain, hey 
 [F#]        [E]        [F#] [B] 
C an you tell me how I can make a ch ang e 
         [E]    [B]    [F#]  [B] 
I close my eyes a nd I can see a bet ter da y 
      [E]     [B]   [F#] [B] 
I close my eyes and p ray--- --- - 
                      
I close my eyes and I can see a better day 
             
I close my eyes and pray 
 

                         
I lose my appetite, knowing kids starve tonight. 
                           
Am I a sinner, cause my dinner is still on my plate. 
                     
Ooo I got a vision, to make a difference. 
            
And its starting today. 
 

                        
Cause I know there"s sunshine behind that rain 
                        
I know there"s good times behind that pain, hey 
                    
Haven`t tell me how I can make a change 
                      
I close my eyes and I can see a better day 
             
I close my eyes and pray 
                                      
I close my eyes and I can see a better day 
             
I close my eyes and pray 
 

       [F#]   [B] 
For the broken -hearte d. 
     [Ab]     [F#]   [B] 
I pray for the life no t start ed 
                    
I pray for all the ones not breathing. 
                 
I pray for all the souls in need. 
                  
I pray. Can you give em one today. 
             
I just cant sleep tonight 
                    
Can someone tell how to make a change? 
 

                      
I close my eyes and I can see a better day 
             
I close my eyes and pray 
                      
I close my eyes and I can see a better day 
              
I close my eyes and I pray 
 

     
I pray .. 
 

              
I close my eyes and pray .. 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com