highlight chords
INTRO: C, Am, F, Am, F, G
VERSE 1:
[C]I lie awake at night
See [Am]things in black and white
I've [F]only got you inside [G]m y mind
You [Dm]know you have made me [G]blind
VERSE 2:
(Riff1)
I [C]lie awake and pray
[Am]That you will look my way
I [F]have all this longing in [G]m y heart
(Riff 2)
I [Dm]knew it [G]right from the start
CHORUS:
[F/g] [G] [C] [G/b] m y pret ty pretty boy I lov e you
Like I [Am]n ever ever loved no [C/g]one before you
[F]Pretty pretty boy of [C/e]mine
Dm (Riff3) G7
Just tell me you love me too
[F/g] [G] [C] [G/b] m y pre tty pretty boy I ne ed you
Oh my [Am]pretty pretty boy I [C/g]do
Let me [F]insid [C/e]e [Dm] [G7] [C]make me st ay right beside you
INTRO 2: C, Am, F, G
VERSE 3:
(Riff4)
I [C]used to write your name
And [Am]put it in a frame
[F]A nd sometimes I think I [G]hear you call
(Riff5)
[Dm]Right from [G]my bedroom wall
VERSE 4:
(Riff6)
[C]You stay a little while
And [Am]touch me with your smile
And [F]what can I say to [G]make you mine
[Dm]To reach out for you [G]in time
CHORUS:
[F/g] [G] [C] [G/b] m y pret ty pretty boy I lov e you
Like I [Am]n ever ever loved no [C/g]one before you
[F]Pretty pretty boy of [C/e]mine
(Riff3)
Just tell me [Dm]you [G7]love me too (Tell me you love me too...)
[F/g] [G] [C] [G/b] m y pre tty pretty boy I ne ed you
Oh my [Am]pretty pretty boy I [C/g]do
Let me [F]insid e (Let me Inside)
C/E Dm G7(Riff7) C (Strum)
make me stay (Make me Stay) right beside you
BRIDGE:
Fm(Strum) C(Strum) G(Strum) Gdim(Strum) Am(Strum X3)
Oh [Fm]pretty [Em]boy, pretty boy, [Am]pr etty boy
[G]S ay you love me too
CHORUS:
[F/g] [G] [C] [G/b] m y pret ty pretty boy I lov e you
Like I [Am]n ever ever loved no [C/g]one before you
[F]Pretty pretty boy of [C/e]mine
Dm (Riff3)G7
Just tell me you love me too (Tell me you love me too...)
[F/g] [G] [C] [G/b] m y pre tty pretty boy I ne ed you
Oh my [Am]pretty pretty boy I [C/g]do
F C/E Dm G7 C(Strum)
Let me inside make me stay uhuh right beside you
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Pretty Boy

N/A
INTRO: C, Am, F, Am, F, G
VERSE 1:
[C]I lie awake at night
See [Am]things in black and white
I've [F]only got you inside [G]m y mind
You [Dm]know you have made me [G]blind
VERSE 2:
(Riff1)
I [C]lie awake and pray
[Am]That you will look my way
I [F]have all this longing in [G]m y heart
(Riff 2)
I [Dm]knew it [G]right from the start
CHORUS:
[F/g] [G] [C] [G/b] m y pret ty pretty boy I lov e you
Like I [Am]n ever ever loved no [C/g]one before you
[F]Pretty pretty boy of [C/e]mine
Dm (Riff3) G7
Just tell me you love me too
[F/g] [G] [C] [G/b] m y pre tty pretty boy I ne ed you
Oh my [Am]pretty pretty boy I [C/g]do
Let me [F]insid [C/e]e [Dm] [G7] [C]make me st ay right beside you
INTRO 2: C, Am, F, G
VERSE 3:
(Riff4)
I [C]used to write your name
And [Am]put it in a frame
[F]A nd sometimes I think I [G]hear you call
(Riff5)
[Dm]Right from [G]my bedroom wall
VERSE 4:
(Riff6)
[C]You stay a little while
And [Am]touch me with your smile
And [F]what can I say to [G]make you mine
[Dm]To reach out for you [G]in time
CHORUS:
[F/g] [G] [C] [G/b] m y pret ty pretty boy I lov e you
Like I [Am]n ever ever loved no [C/g]one before you
[F]Pretty pretty boy of [C/e]mine
(Riff3)
Just tell me [Dm]you [G7]love me too (Tell me you love me too...)
[F/g] [G] [C] [G/b] m y pre tty pretty boy I ne ed you
Oh my [Am]pretty pretty boy I [C/g]do
Let me [F]insid e (Let me Inside)
C/E Dm G7(Riff7) C (Strum)
make me stay (Make me Stay) right beside you
BRIDGE:
Fm(Strum) C(Strum) G(Strum) Gdim(Strum) Am(Strum X3)
Oh [Fm]pretty [Em]boy, pretty boy, [Am]pr etty boy
[G]S ay you love me too
CHORUS:
[F/g] [G] [C] [G/b] m y pret ty pretty boy I lov e you
Like I [Am]n ever ever loved no [C/g]one before you
[F]Pretty pretty boy of [C/e]mine
Dm (Riff3)G7
Just tell me you love me too (Tell me you love me too...)
[F/g] [G] [C] [G/b] m y pre tty pretty boy I ne ed you
Oh my [Am]pretty pretty boy I [C/g]do
F C/E Dm G7 C(Strum)
Let me inside make me stay uhuh right beside you

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com