highlight chords
				                [A]      [F#m]       
Pretty Woman Walking Down The Street 
    [A]        [F#m]      
Pretty Woman The Kind I Like To Meet 
    [D]      [E]                  
Pretty oman I don"t believe you Your"re not the truth 
              [E7] 
No One can Look as good as you 
 

     
(mercy) 
 

                 
Pretty Woman Wont you pardon me 
                   
Pretty Woman I Coudn"t help but see 
                      
Pretty Woman You loook so lovely as can be 
               
Are you lonely just like me 
     
(growl) 
    [Dm]    [G]    
Pretty Woman stop awhile 
    [C]     [Am]   
Pretty Woman Talk Awhile 
    [Dm]    [G7]     [C]   
Pretty Woman Give Your smile to me 
    [Dm]  [G]       
Pretty woman Yeah Yeah Yeah 
    [C]     [Am]   
Pretty Woman Look My Way 
    [Dm]    [G7]     [C]  [A]  
Pretty Women Say you"ll stay with me 
     [F#m]   [Dm]    [E]     [A] 
Cause I need you I"ll treat you right 
       [F#m] [Dm]   [E7]   
Come with me baby Be mine tonight 
    [A]     [F#m]    
Pretty Woman Dont walk on by 
    [A]     [F#m]     
Pretty Woman Dont Make me cry 
    [D]       [E]          
Pretty Woman Dont walk walk away hey ok 
 

                 
If thats the way it must be okay 
                  
I guess I"ll go on home  Its late 
 

                   
There"ll be tomorrow night but wait 
       [E7] 
what do i see 
                 
Is she walking back to me yeah 
             
shes walking back to me 
       [A]   
Oh ho pretty woman 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Pretty Woman - Fancy

				                [A]      [F#m]       
Pretty Woman Walking Down The Street 
    [A]        [F#m]      
Pretty Woman The Kind I Like To Meet 
    [D]      [E]                  
Pretty oman I don"t believe you Your"re not the truth 
              [E7] 
No One can Look as good as you 
 

     
(mercy) 
 

                 
Pretty Woman Wont you pardon me 
                   
Pretty Woman I Coudn"t help but see 
                      
Pretty Woman You loook so lovely as can be 
               
Are you lonely just like me 
     
(growl) 
    [Dm]    [G]    
Pretty Woman stop awhile 
    [C]     [Am]   
Pretty Woman Talk Awhile 
    [Dm]    [G7]     [C]   
Pretty Woman Give Your smile to me 
    [Dm]  [G]       
Pretty woman Yeah Yeah Yeah 
    [C]     [Am]   
Pretty Woman Look My Way 
    [Dm]    [G7]     [C]  [A]  
Pretty Women Say you"ll stay with me 
     [F#m]   [Dm]    [E]     [A] 
Cause I need you I"ll treat you right 
       [F#m] [Dm]   [E7]   
Come with me baby Be mine tonight 
    [A]     [F#m]    
Pretty Woman Dont walk on by 
    [A]     [F#m]     
Pretty Woman Dont Make me cry 
    [D]       [E]          
Pretty Woman Dont walk walk away hey ok 
 

                 
If thats the way it must be okay 
                  
I guess I"ll go on home  Its late 
 

                   
There"ll be tomorrow night but wait 
       [E7] 
what do i see 
                 
Is she walking back to me yeah 
             
shes walking back to me 
       [A]   
Oh ho pretty woman 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com