highlight chords
				             [C]       [G]   
Love in your eyes 
     [Am]      [Em]   
Sitting silent by my side 
    [F]      [C]   
Going on holding hand 
     [Dm7]     [G]    
Walking through the nights 
 

     [C]      [G]    
Hold me up hold me tight 
     [Am]        [Em]  
Lift me up to touch the sky 
     [F]        [Am]   
Teaching me to love with heart 
     [Dm]     [G]   
Helping me open my mind 
 

    [C]   
I can fly 
   [G]         [Am]  
I"m proud that I can fly 
  [Em]        [F]   
To give the best of mine 
   [C]        [Dm]   
Till the end of the time 
 

  [G7]       [C]   
Be lieve me I can fly 
   [G]         [Am]  
I"m proud that I can fly 
  [Em]        [F]   
To give the best of mine 
   [G7]       [C]   
The heaven in the sky 
 

 [C]       [G]   
Stars in the sky 
     [Am]      [Em]   
Wishing once upon a time 
     [F]       [G]    
Give me love make me smile 
     [Dm7]   [G]   
Till the end of life. 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Proud Of You - Fiona Fung

				             [C]       [G]   
Love in your eyes 
     [Am]      [Em]   
Sitting silent by my side 
    [F]      [C]   
Going on holding hand 
     [Dm7]     [G]    
Walking through the nights 
 

     [C]      [G]    
Hold me up hold me tight 
     [Am]        [Em]  
Lift me up to touch the sky 
     [F]        [Am]   
Teaching me to love with heart 
     [Dm]     [G]   
Helping me open my mind 
 

    [C]   
I can fly 
   [G]         [Am]  
I"m proud that I can fly 
  [Em]        [F]   
To give the best of mine 
   [C]        [Dm]   
Till the end of the time 
 

  [G7]       [C]   
Be lieve me I can fly 
   [G]         [Am]  
I"m proud that I can fly 
  [Em]        [F]   
To give the best of mine 
   [G7]       [C]   
The heaven in the sky 
 

 [C]       [G]   
Stars in the sky 
     [Am]      [Em]   
Wishing once upon a time 
     [F]       [G]    
Give me love make me smile 
     [Dm7]   [G]   
Till the end of life. 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com