highlight chords
				                
Capo 1 
 

[Em] [G] [D] [A] 4X 
  
 

    
VERSE 1 
 

[Em]            [G] 
Robert"s got a quick hand 
   [D]               [A]        
He"ll look around the room he won"t tell you his plan 
[Em]           [G] 
Got a rolled cigarette 
[D]               [A]     
Hangin" out his mouth, he"s a cowboy kid 
   [Em]           [G] 
Yeah, found a six-shooter gun 
    [D]         [A] 
In his box of fun things 
[Em]           [G] 
I don"t even know what 
     [D]             [A]         
But he"s comin" for you, yeah he"s comin for you, hey 
 

 

     
CHORUS 1 
 

[Em]             [G]        
All the other kids with the pumped up kicks 
       [D]        
You"d better run, better run 
[A]       
Outrun my gun 
[Em]             [G]        
All the other kids with the pumped up kicks 
       [D]        
You"d better run, better run 
[A]           
Faster than my bullet 
Repeat 

 

    
VERSE 2 
 

[Em]           [G] 
Daddy works a long day 
     [D]           [A]        
He"ll be coming home late, he"s coming home late 
     [Em]           [G] 
And he"s bringing me a surprise 
   [D]                [A]       
Cos" dinner"s in the kitchen and it"s packed in ice 
   [G] 
I"ve 
  [D]             [A]         
The light of my hand is now a quick pull trigger 
 [Em]            [G] 
I reason with my cigarette 
       [D]              [A]          
And say your hair"s on fire you must have lost your wits, yeah 
 

     
CHORUS 2 
 

[Em]             [G]        
All the other kids with the pumped up kicks 
       [D]        
You"d better run, better run 
[A]       
Outrun my gun 
[Em]             [G]        
All the other kids with the pumped up kicks 
       [D]        
You"d better run, better run 
[A]           
Faster than my bullet 
Repeat 

 

[Em] [G] [D] [A] 2X 
  
       
(run run run) 
[Em] [G] [D] [A] 2X 
  
     
(whistle) 
 

     
CHORUS 3 
 

[Em]             [G]        
All the other kids with the pumped up kicks 
       [D]        
You"d better run, better run 
[A]       
Outrun my gun 
[Em]             [G]        
All the other kids with the pumped up kicks 
       [D]        
You"d better run, better run 
[A]           
Faster than my bullet 
Repeat 

 

 

				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Pumped Up Kicks

				                
Capo 1 
 

[Em] [G] [D] [A] 4X 
  
 

    
VERSE 1 
 

[Em]            [G] 
Robert"s got a quick hand 
   [D]               [A]        
He"ll look around the room he won"t tell you his plan 
[Em]           [G] 
Got a rolled cigarette 
[D]               [A]     
Hangin" out his mouth, he"s a cowboy kid 
   [Em]           [G] 
Yeah, found a six-shooter gun 
    [D]         [A] 
In his box of fun things 
[Em]           [G] 
I don"t even know what 
     [D]             [A]         
But he"s comin" for you, yeah he"s comin for you, hey 
 

 

     
CHORUS 1 
 

[Em]             [G]        
All the other kids with the pumped up kicks 
       [D]        
You"d better run, better run 
[A]       
Outrun my gun 
[Em]             [G]        
All the other kids with the pumped up kicks 
       [D]        
You"d better run, better run 
[A]           
Faster than my bullet 
Repeat 

 

    
VERSE 2 
 

[Em]           [G] 
Daddy works a long day 
     [D]           [A]        
He"ll be coming home late, he"s coming home late 
     [Em]           [G] 
And he"s bringing me a surprise 
   [D]                [A]       
Cos" dinner"s in the kitchen and it"s packed in ice 
   [G] 
I"ve 
  [D]             [A]         
The light of my hand is now a quick pull trigger 
 [Em]            [G] 
I reason with my cigarette 
       [D]              [A]          
And say your hair"s on fire you must have lost your wits, yeah 
 

     
CHORUS 2 
 

[Em]             [G]        
All the other kids with the pumped up kicks 
       [D]        
You"d better run, better run 
[A]       
Outrun my gun 
[Em]             [G]        
All the other kids with the pumped up kicks 
       [D]        
You"d better run, better run 
[A]           
Faster than my bullet 
Repeat 

 

[Em] [G] [D] [A] 2X 
  
       
(run run run) 
[Em] [G] [D] [A] 2X 
  
     
(whistle) 
 

     
CHORUS 3 
 

[Em]             [G]        
All the other kids with the pumped up kicks 
       [D]        
You"d better run, better run 
[A]       
Outrun my gun 
[Em]             [G]        
All the other kids with the pumped up kicks 
       [D]        
You"d better run, better run 
[A]           
Faster than my bullet 
Repeat 

 

 

				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com