1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Qua sông

Cuộn trang

1. [Em] Hò khoan, chúng em khua mái chèo [D] Ðưa các anh qua [Em] dòng sông lạnh lẽo [B7] Ðường hành quân các anh đi khắp nẻo [C] Vì quê hương mà anh chẳng [Em] ngại gian lao. Hò [Em] khoan, hỡi khoan hò khoan, hỡi [A] khoan hò [Em] khoan Thuyền em, thuyền em rẽ sóng sang [A] sông Em đưa đoàn [G] quân giải phóng qua [Em] sông [Bm] Qua [G] sông ra chiến [Em] trường. Nơi miền [Em] quê khói lửa tràn [C] lan Vì tương [D] lai tay súng anh sẵn [Em] sàng Bảo vệ xóm [Bm] làng để tiếng hò ngân [D] vang [B7] Nơi hậu [Em] phương gắng sức em ngày [C] đêm Cùng chung [D] lo tranh đấu em sẵn [Em] sàng Bảo vệ xóm [Bm] làng để tiếng hò ngân [Em] vang 2. [Em] Hò khoan, chúng em khua mái chèo [D] Ðưa các anh qua [Em] dòng sông lạnh lẽo [B7] Ðường hành quân các anh đi khắp nẻo [C] Vì quê hương mà anh đã [Em] vượt gian lao.. Hò [Em] khoan, hỡi khoan hò khoan, hỡi [A] khoan hò [Em] khoan Dòng sông, dòng sông rọi ánh trăng [A] thanh Long lanh in [G] hình đoàn giải phóng qua [Em] sông [Bm] Qua [G] sông ra chiến [Em] trường. Nơi miền [Em] quê khói lửa tràn [C] lan Vì tương [D] lai tay súng anh sẵn [Em] sàng Bảo vệ xóm [Bm] làng để tiếng hò ngân [D] vang [B7] Nơi hậu [Em] phương gắng sức em ngày [C] đêm Cùng chung [D] lo tranh đấu em sẵn [Em] sàng Bảo vệ xóm [Bm] làng để tiếng hò ngân [Em] vang Hò [Em] khoan, chị em chúng [G] mình Ta lướt [C] nhanh con thuyền đưa các [G] anh Rồi mai [Bm] đây làng quê ta bừng [D] sáng Ðón anh [G] về mừng chiến thắng reo [Em] vang. * Rồi mai [Bm] đây làng quê ta bừng [D] sáng Ðón anh [G] về mừng chiến thắng reo [Em] vang.

Video hướng dẫn