highlight chords
1. [Em] Hò khoan, chúng em khua mái chèo
[D] Ðưa các anh qua [Em] dòng sông lạnh lẽo
[B7] Ðường hành quân các anh đi khắp nẻo
[C] Vì quê hương mà anh chẳng [Em] ngại gian lao.

Hò [Em] khoan, hỡi khoan hò khoan, hỡi [A] khoan hò [Em] khoan
Thuyền em, thuyền em rẽ sóng sang [A] sông
Em đưa đoàn [G] quân giải phóng qua [Em] sông [Bm]
Qua [G] sông ra chiến [Em] trường.

Nơi miền [Em] quê khói lửa tràn [C] lan
Vì tương [D] lai tay súng anh sẵn [Em] sàng
Bảo vệ xóm [Bm] làng để tiếng hò ngân [D] vang [B7]
Nơi hậu [Em] phương gắng sức em ngày [C] đêm
Cùng chung [D] lo tranh đấu em sẵn [Em] sàng
Bảo vệ xóm [Bm] làng để tiếng hò ngân [Em] vang

2. [Em] Hò khoan, chúng em khua mái chèo
[D] Ðưa các anh qua [Em] dòng sông lạnh lẽo
[B7] Ðường hành quân các anh đi khắp nẻo
[C] Vì quê hương mà anh đã [Em] vượt gian lao..

Hò [Em] khoan, hỡi khoan hò khoan, hỡi [A] khoan hò [Em] khoan
Dòng sông, dòng sông rọi ánh trăng [A] thanh
Long lanh in [G] hình đoàn giải phóng qua [Em] sông [Bm]
Qua [G] sông ra chiến [Em] trường.

Nơi miền [Em] quê khói lửa tràn [C] lan
Vì tương [D] lai tay súng anh sẵn [Em] sàng
Bảo vệ xóm [Bm] làng để tiếng hò ngân [D] vang [B7]
Nơi hậu [Em] phương gắng sức em ngày [C] đêm
Cùng chung [D] lo tranh đấu em sẵn [Em] sàng
Bảo vệ xóm [Bm] làng để tiếng hò ngân [Em] vang

Hò [Em] khoan, chị em chúng [G] mình
Ta lướt [C] nhanh con thuyền đưa các [G] anh
Rồi mai [Bm] đây làng quê ta bừng [D] sáng
Ðón anh [G] về mừng chiến thắng reo [Em] vang.

* Rồi mai [Bm] đây làng quê ta bừng [D] sáng
Ðón anh [G] về mừng chiến thắng reo [Em] vang.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Qua sông

Phạm Minh Tuấn
1. [Em] Hò khoan, chúng em khua mái chèo
[D] Ðưa các anh qua [Em] dòng sông lạnh lẽo
[B7] Ðường hành quân các anh đi khắp nẻo
[C] Vì quê hương mà anh chẳng [Em] ngại gian lao.

Hò [Em] khoan, hỡi khoan hò khoan, hỡi [A] khoan hò [Em] khoan
Thuyền em, thuyền em rẽ sóng sang [A] sông
Em đưa đoàn [G] quân giải phóng qua [Em] sông [Bm]
Qua [G] sông ra chiến [Em] trường.

Nơi miền [Em] quê khói lửa tràn [C] lan
Vì tương [D] lai tay súng anh sẵn [Em] sàng
Bảo vệ xóm [Bm] làng để tiếng hò ngân [D] vang [B7]
Nơi hậu [Em] phương gắng sức em ngày [C] đêm
Cùng chung [D] lo tranh đấu em sẵn [Em] sàng
Bảo vệ xóm [Bm] làng để tiếng hò ngân [Em] vang

2. [Em] Hò khoan, chúng em khua mái chèo
[D] Ðưa các anh qua [Em] dòng sông lạnh lẽo
[B7] Ðường hành quân các anh đi khắp nẻo
[C] Vì quê hương mà anh đã [Em] vượt gian lao..

Hò [Em] khoan, hỡi khoan hò khoan, hỡi [A] khoan hò [Em] khoan
Dòng sông, dòng sông rọi ánh trăng [A] thanh
Long lanh in [G] hình đoàn giải phóng qua [Em] sông [Bm]
Qua [G] sông ra chiến [Em] trường.

Nơi miền [Em] quê khói lửa tràn [C] lan
Vì tương [D] lai tay súng anh sẵn [Em] sàng
Bảo vệ xóm [Bm] làng để tiếng hò ngân [D] vang [B7]
Nơi hậu [Em] phương gắng sức em ngày [C] đêm
Cùng chung [D] lo tranh đấu em sẵn [Em] sàng
Bảo vệ xóm [Bm] làng để tiếng hò ngân [Em] vang

Hò [Em] khoan, chị em chúng [G] mình
Ta lướt [C] nhanh con thuyền đưa các [G] anh
Rồi mai [Bm] đây làng quê ta bừng [D] sáng
Ðón anh [G] về mừng chiến thắng reo [Em] vang.

* Rồi mai [Bm] đây làng quê ta bừng [D] sáng
Ðón anh [G] về mừng chiến thắng reo [Em] vang.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com