1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Quán Café Mùa Hè

Cuộn trang

[Gm] [Cm] [Fm] [Bb] Qu án cà phê phố mưa, mình em t rong quán đêm ướt đ èn [Gm] [Cm] [Fm] [Bb] Ph ố không người hạt mưa tr ắng bay, hè đã s ang rồi đấy! [Gm] [Cm] [Fm] [Bb] D ãy bàn bên vắng tanh mình anh cùng phố mưa ng ắm nhìn [Gm] [Cm] [Fm] [Bb] C ớ sao buồn cà phê r ất thơm, nhạc r ất hay bạn thấy không? [Gm] [Cm] Đừ ng buồn thế, đừng buồn thế [Fm] [Bb] Dù ngoài kia vẫ n mưa rơi [Gm] [Cm] [Fm] [Bb] Kh ông đơn côi dãy bàn b ên vẫn còn có anh đang ngồi [Gm] [Cm] [Fm] [Bb] Ng ày mưa gió, mùa hè đó ngồi cà phê đếm m ưa rơi [Gm] [Cm] S ao em không đến gần a nh [Fm] [Bb] [D#] Cứ ng ồi lạnh lùng góc riêng mìn h

Video hướng dẫn