highlight chords
				              [Gm]    [Cm]        [Fm]         [Bb] 
Qu án cà phê phố mưa, mình em t rong quán đêm ướt đ èn 
  [Gm]           [Cm]       [Fm]      [Bb] 
Ph ố không người hạt mưa tr ắng bay, hè đã s ang rồi đấy! 
 [Gm]       [Cm]       [Fm]       [Bb]   
D ãy bàn bên vắng tanh mình anh cùng phố mưa ng ắm nhìn 
 [Gm]         [Cm]       [Fm]           [Bb] 
C ớ sao buồn cà phê r ất thơm, nhạc r ất hay bạn thấy không? 
 

  [Gm]        [Cm]    
Đừ ng buồn thế, đừng buồn thế 
  [Fm]      [Bb]    
Dù ngoài kia vẫ n mưa rơi 
  [Gm]          [Cm]      [Fm]    [Bb] 
Kh ông đơn côi dãy bàn b ên vẫn còn có anh đang ngồi 
  [Gm]       [Cm]      [Fm]    [Bb]   
Ng ày mưa gió, mùa hè đó ngồi cà phê đếm m ưa rơi 
 [Gm]          [Cm] 
S ao em không đến gần a nh 
   [Fm]       [Bb]    [D#] 
Cứ ng ồi lạnh lùng góc riêng mìn h 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Quán Café Mùa Hè

				              [Gm]    [Cm]        [Fm]         [Bb] 
Qu án cà phê phố mưa, mình em t rong quán đêm ướt đ èn 
  [Gm]           [Cm]       [Fm]      [Bb] 
Ph ố không người hạt mưa tr ắng bay, hè đã s ang rồi đấy! 
 [Gm]       [Cm]       [Fm]       [Bb]   
D ãy bàn bên vắng tanh mình anh cùng phố mưa ng ắm nhìn 
 [Gm]         [Cm]       [Fm]           [Bb] 
C ớ sao buồn cà phê r ất thơm, nhạc r ất hay bạn thấy không? 
 

  [Gm]        [Cm]    
Đừ ng buồn thế, đừng buồn thế 
  [Fm]      [Bb]    
Dù ngoài kia vẫ n mưa rơi 
  [Gm]          [Cm]      [Fm]    [Bb] 
Kh ông đơn côi dãy bàn b ên vẫn còn có anh đang ngồi 
  [Gm]       [Cm]      [Fm]    [Bb]   
Ng ày mưa gió, mùa hè đó ngồi cà phê đếm m ưa rơi 
 [Gm]          [Cm] 
S ao em không đến gần a nh 
   [Fm]       [Bb]    [D#] 
Cứ ng ồi lạnh lùng góc riêng mìn h 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com