1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Quảng Trị quê tôi

Cuộn trang

1. Quảng Trị [C] ơi khúc ruột miền [Am] Trung Sóng biển xôn [G] xao vỗ bên cửa Tùng Có đồng lúa [Dm] xanh cò bay mõi [F] cánh Nắng chan [D7] hòa cồn cát mêng [G] mông 2. Quảng Trị [C] ơi Quảng Trị quê [Am] tôi Thời đạn bom xứng danh đất anh [C] hùng Không lơi tay [Dm] cày không lơi tay [F] súng Vững tay [G] chèo thả quê ta là chuyến [C] trường ĐK: Quê [Dm] tôi ôm ấp nghĩa trang Trường [G] Sơn Sông núi ghi công bao người [F] con Chiến đấu quên [G] mình cho hôm [C] nay Cầu Hiền [F] lương nối hai miền đất [G] nước Bao cánh [F] buồm vượt sóng ra [G] khơi Xa [C] quê chẳng thể quên dân mình yêu [G] nước Đắm [C] trong bao kỷ [G] niệm tôi thầm gọi quê [Dm] mình Quảng trị [F] ơi, Quảng trị [G] ơi! * Quảng trị [G] ơi!, Quảng Trị quê [C] tôi

Video hướng dẫn