1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Quê em

Cuộn trang

[A] Quê em miền trung du [F#m] Đồng suối lúa xanh rờn [A7] [D] Giặc tràn lên thôn xóm [F#m] Dâu bờ xanh thắm [A] [C#m] Nong tằm chín lứa tơ [E] [A] [E] Không tay người chăm bón Như đoạn trên Quê em đồng hoang vu Chiều nay vắng bóng cờ Giặc tràn lên đốt phá Anh về thôn cũ, đi diệt thù giữ quê. [E] [A] Lòng dân đón anh về [E] [F#m] Từ mờ sớm tinh mơ [E] [A] Anh đi theo bóng cờ [D] [C#m] Giữ vững đồng quê ta [F#m] [A] Đây bao người mong ngóng [E] [C#m] Quân ta đã về [E] [A] Quân ta đã về [A] [F#m] [E] [F#m] Bao hờn căm trên nòng súng đầu lưỡi lê đi [A] [D] [C#m] Chiếm lại đồng quê ta [Bm] [D] Bao lòng dân đang chờ mong [E] [C#m] [E] Quân kéo về phá tan giặc [E] [A] Gìn giữ xóm quê

Video hướng dẫn