highlight chords
				                       [A] 
Quê em miền trung du 
            [F#m] 
Đồng suối lúa xanh rờn 
        [A7]    [D] 
Giặc tràn lên thôn xóm 
         [F#m] 
Dâu bờ xanh thắm 
     [A]      [C#m] 
Nong tằm chín lứa tơ 
     [E]        [A] [E] 
Không tay người chăm bón  
 

       
Như đoạn trên 
           
Quê em đồng hoang vu 
            
Chiều nay vắng bóng cờ 
            
Giặc tràn lên đốt phá 
         
Anh về thôn cũ, 
           
đi diệt thù giữ quê. 
     [E]      [A] 
Lòng dân đón anh về 
 

 

 

      [E]    [F#m] 
Từ mờ sớm tinh mơ 
    [E]       [A] 
Anh đi theo bóng cờ 
     [D]      [C#m] 
Giữ vững đồng quê ta 
        [F#m]     [A] 
Đây bao người mong ngóng 
     [E]   [C#m] 
Quân ta đã về 
     [E]   [A] 
Quân ta đã về 
       [A]        [F#m]     [E]  [F#m] 
Bao hờn căm trên nòng súng đầu lưỡi lê đi 
      [A]     [D]  [C#m] 
Chiếm lại đồng quê ta 
       [Bm]       [D] 
Bao lòng dân đang chờ mong 
   [E]    [C#m]      [E] 
Quân kéo về phá tan giặc 
    [E]    [A] 
Gìn giữ xóm quê 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Quê em

				                       [A] 
Quê em miền trung du 
            [F#m] 
Đồng suối lúa xanh rờn 
        [A7]    [D] 
Giặc tràn lên thôn xóm 
         [F#m] 
Dâu bờ xanh thắm 
     [A]      [C#m] 
Nong tằm chín lứa tơ 
     [E]        [A] [E] 
Không tay người chăm bón  
 

       
Như đoạn trên 
           
Quê em đồng hoang vu 
            
Chiều nay vắng bóng cờ 
            
Giặc tràn lên đốt phá 
         
Anh về thôn cũ, 
           
đi diệt thù giữ quê. 
     [E]      [A] 
Lòng dân đón anh về 
 

 

 

      [E]    [F#m] 
Từ mờ sớm tinh mơ 
    [E]       [A] 
Anh đi theo bóng cờ 
     [D]      [C#m] 
Giữ vững đồng quê ta 
        [F#m]     [A] 
Đây bao người mong ngóng 
     [E]   [C#m] 
Quân ta đã về 
     [E]   [A] 
Quân ta đã về 
       [A]        [F#m]     [E]  [F#m] 
Bao hờn căm trên nòng súng đầu lưỡi lê đi 
      [A]     [D]  [C#m] 
Chiếm lại đồng quê ta 
       [Bm]       [D] 
Bao lòng dân đang chờ mong 
   [E]    [C#m]      [E] 
Quân kéo về phá tan giặc 
    [E]    [A] 
Gìn giữ xóm quê 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com