1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Quê mạ miền Trung

Cuộn trang

1. Ai [G] về quê mạ miền [Bm] Trung Gửi [Em] lòng thương nhớ nhớ [C] thương Nhớ đêm trăng bến ngự trầm [D] tư Vân Lâu [Bm] ơi mắt [Em] ai còn vương nhuốm [D] sầu Chiều nghiêng nghiêng nón [C] che dấu tương [D] tư. 2. Ai [G] về Vỹ Dạ Ngự [Bm] Viên Thuận [Em] An khuất Bắc trăng [C] xuông Nhắn đôi câu thăm mạ bình [D] yên Sông quê [Bm] ơi, Phú [Em] Cam chiều se Vĩ [D] Dạ Dòng [Em] Hương đò đưa, người [C] về mà về nơi [G] mô. ĐK: À [Bm] ơi, [Am] bến trăng lặng [D] lờ Người [G] đi, người biền biệt nơi [C] mô Thuở [Am] xưa, o mới tròn [Em] trăng duyên mặn [G] mà Đã ru hồn [D] ta chưa nên ai đã xa [G] rồi. Lặng [Em] nhìn chiều mưa qua [Bm] sông Trầm [C] tư Huế ơi nặng [G] tình Mỗi [C] lần nghe điệu Nam [Am] ai Mà [D] lòng ơi luyến [Am] thương Gợi [D] nhớ quê ta miền [G] Trung. 3. Ai [G] về quê mạ miền [Bm] Trung Gửi [Em] thăm xứ Huế thân [C] yêu Nhắn đôi câu thăm mạ Vạn [D] Khương Đêm tha [Bm] phương Huế [Em] ơi chạnh thương tím [D] lòng Nặng đôi vai nhớ, nặng [C] tình mà tình quê [G] hương.

Video hướng dẫn