highlight chords
1. Ai [G] về quê mạ miền [Bm] Trung
Gửi [Em] lòng thương nhớ nhớ [C] thương
Nhớ đêm trăng bến ngự trầm [D] tư
Vân Lâu [Bm] ơi mắt [Em] ai còn vương nhuốm [D] sầu
Chiều nghiêng nghiêng nón [C] che dấu tương [D] tư.
2. Ai [G] về Vỹ Dạ Ngự [Bm] Viên
Thuận [Em] An khuất Bắc trăng [C] xuông
Nhắn đôi câu thăm mạ bình [D] yên
Sông quê [Bm] ơi, Phú [Em] Cam chiều se Vĩ [D] Dạ
Dòng [Em] Hương đò đưa, người [C] về mà về nơi [G] mô.
ĐK:
À [Bm] ơi, [Am] bến trăng lặng [D] lờ
Người [G] đi, người biền biệt nơi [C] mô
Thuở [Am] xưa, o mới tròn [Em] trăng duyên mặn [G] mà
Đã ru hồn [D] ta chưa nên ai đã xa [G] rồi.
Lặng [Em] nhìn chiều mưa qua [Bm] sông
Trầm [C] tư Huế ơi nặng [G] tình
Mỗi [C] lần nghe điệu Nam [Am] ai
Mà [D] lòng ơi luyến [Am] thương
Gợi [D] nhớ quê ta miền [G] Trung.
3. Ai [G] về quê mạ miền [Bm] Trung
Gửi [Em] thăm xứ Huế thân [C] yêu
Nhắn đôi câu thăm mạ Vạn [D] Khương
Đêm tha [Bm] phương Huế [Em] ơi chạnh thương tím [D] lòng
Nặng đôi vai nhớ, nặng [C] tình mà tình quê [G] hương.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Quê mạ miền Trung

Ngọc Sơn
1. Ai [G] về quê mạ miền [Bm] Trung
Gửi [Em] lòng thương nhớ nhớ [C] thương
Nhớ đêm trăng bến ngự trầm [D] tư
Vân Lâu [Bm] ơi mắt [Em] ai còn vương nhuốm [D] sầu
Chiều nghiêng nghiêng nón [C] che dấu tương [D] tư.
2. Ai [G] về Vỹ Dạ Ngự [Bm] Viên
Thuận [Em] An khuất Bắc trăng [C] xuông
Nhắn đôi câu thăm mạ bình [D] yên
Sông quê [Bm] ơi, Phú [Em] Cam chiều se Vĩ [D] Dạ
Dòng [Em] Hương đò đưa, người [C] về mà về nơi [G] mô.
ĐK:
À [Bm] ơi, [Am] bến trăng lặng [D] lờ
Người [G] đi, người biền biệt nơi [C] mô
Thuở [Am] xưa, o mới tròn [Em] trăng duyên mặn [G] mà
Đã ru hồn [D] ta chưa nên ai đã xa [G] rồi.
Lặng [Em] nhìn chiều mưa qua [Bm] sông
Trầm [C] tư Huế ơi nặng [G] tình
Mỗi [C] lần nghe điệu Nam [Am] ai
Mà [D] lòng ơi luyến [Am] thương
Gợi [D] nhớ quê ta miền [G] Trung.
3. Ai [G] về quê mạ miền [Bm] Trung
Gửi [Em] thăm xứ Huế thân [C] yêu
Nhắn đôi câu thăm mạ Vạn [D] Khương
Đêm tha [Bm] phương Huế [Em] ơi chạnh thương tím [D] lòng
Nặng đôi vai nhớ, nặng [C] tình mà tình quê [G] hương.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com