1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Quê xa

Cuộn trang

Bỗng [Dm] dưng thấy đời buồn thiu không mê xem [Gm] phim chán cà phê [A7] chiều Gió [Gm] mang nỗi buồn quạnh hiu gửi chút thương [Bb] yêu về nơi tôi [A7] nhớ Tối [Dm] qua tôi nằm ngủ mơ, trong cơn [Gm] mơ tôi thấy tôi [A7] xa đời Quá [Gm] nhanh có kịp chào ai chào mỗi em [Bb] thôi, dù em xa [A7] lắm Gió [Gm] ơi nhắn gửi dùm tôi, tôi xa quê [C] tôi đã bao năm [Gm] rồi Biết [A7] em có còn là quê? Miền quê xa [E7] đó có bao buồn [A] vui Sáng [Dm] nay có người bảo tôi nghe đâu sang [Gm] năm chắc em [A7] lấy chồng Đúng [Gm] ra đó là chuyện vui thầm chúc cho [Bb] em niềm vui duyên [A7] mới Chắc [Dm] tôi sẽ ở vậy thôi xa quê bao [Gm] năm đã lâu lắm [A7] rồi Có [Gm] đâu dám về lại thăm thà nhớ thương [Bb] thôi chứ về buồn [A7] lắm ! Có [Gm] khi cách trở mà hay bên nhau [C] không vui sống xa nhớ [Gm] nhiều Tôi [A7] thôi cứ là vậy thôi vậy thôi tôi [E7] nhé nhớ nhau vậy [A] thôi Gió [Gm] ơi nhắn gửi dùm tôi, tôi xa quê [C] tôi đã bao năm [Gm] rồi Biết [Am] em có còn là quê? Miền quê xa [E7] đó có bao buồn [A7] vui Sáng [Dm] nay có người bảo tôi nghe đâu sang [Gm] năm chắc em [A7] lấy chồng Đúng [Gm] ra đó là chuyện vui thầm chúc cho [Bb] em niềm vui duyên [A7] mới Chắc [Dm] tôi sẽ ở vậy thôi xa quê bao [Gm] năm đã lâu lắm [A7] rồi Có [Gm] đâu dám về lại thăm thà nhớ thương [Bb] thôi chứ về buồn [A7] lắm ! Có [Gm] khi cách trở mà hay bên nhau [C] không vui sống xa nhớ [Gm] nhiều Tôi [A7] thôi cứ là vậy thôi vậy thôi tôi [E7] nhé nhớ nhau vậy [A] thôi Tối [Dm] qua tôi lại nằm mơ, trong cơn [Gm] mơ tôi thấy tôi [A7] xa đời Quá [Gm] nhanh có kịp chào ai chào mỗi em [Bb] thôi cách xa nghìn [Dm] trùng Quá [Gm] nhanh có kịp chào ai chào mỗi quê [Bb] thôi đã xa nghìn [Dm] trùng ứ... [Gm] ư.... ứ ứ....ư.... chào mỗi em [Bb] thôi cách [A7] xa nghìn [Dm] trùng

Video hướng dẫn