highlight chords
				                    [G] 
Người tình hỡi 
      [G7]        [C] 
Giờ này ta đã mất nhau rồi 
        [Am] 
Người tình ơi 
       [D]     [G]     [E7] 
Giờ còn đâu phút giây tuyệt vời 
       [Am]      [Bm] 
Hỡi anh yêu, hỡi anh yêu 
      [C]      [D]  [G]      [D] 
Ðã xa nhau còn gì đâu mà trách nhau 
 

       [G]
Tình đã chết 
          [G7]       [C] 
Lòng còn vấn vương mối duyên đầu 
        [Am] 
Từng mùa Ðông 
       [D]      [G]    [E7] 
Còn mình em bước trong âm thầm 
 

       [Am] 
Hỡi anh yêu 
       [Bm]        [C]      [D7]   [G] 
Hãy quên đi, tiếc thương chi cho lệ sầu ướt mi 
     [G]     [Am]    [Bm] 
Ngày đó, gió Ðông buồn rơi 
     [Em]      [C]     [Bm]    [Am] 
Rơi như thương khóc, khóc cho tình tôi 
        [Cm]       [G]        [Am]         D+ 
Tình bay theo áng mây trôi, trôi lạc loài về cuối chân trời 
     

        [G] 
Người tình hỡi 
       [G7]       [C] 
Tìm nhau chi khi đã xa rồi 
        [Am] 
Ngày buồn trôi 
       [D7]    [G]    [E7] 
Và mùa Ðông giá băng vời vợi 
       [Am] 
Hỡi anh yêu 
       [Bm]        [C] 
Hãy quên mau những thương đau 
     [D7]       [G] 
Quên đi ngày yêu nhau 
 

       [Am] 
Hỡi anh yêu 
                [Bm] 
Hãy quên mau những thương đau 
            
Quên đi ngày yêu nhau 
 

       [Am] 
Hỡi anh yêu 
       [Bm]        [C] 
Hãy quên mau những thương đau 
     [D]       [G] 
Quên đi ngày yêu nhau 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Quên đi mùa đông

				                    [G] 
Người tình hỡi 
      [G7]        [C] 
Giờ này ta đã mất nhau rồi 
        [Am] 
Người tình ơi 
       [D]     [G]     [E7] 
Giờ còn đâu phút giây tuyệt vời 
       [Am]      [Bm] 
Hỡi anh yêu, hỡi anh yêu 
      [C]      [D]  [G]      [D] 
Ðã xa nhau còn gì đâu mà trách nhau 
 

       [G]
Tình đã chết 
          [G7]       [C] 
Lòng còn vấn vương mối duyên đầu 
        [Am] 
Từng mùa Ðông 
       [D]      [G]    [E7] 
Còn mình em bước trong âm thầm 
 

       [Am] 
Hỡi anh yêu 
       [Bm]        [C]      [D7]   [G] 
Hãy quên đi, tiếc thương chi cho lệ sầu ướt mi 
     [G]     [Am]    [Bm] 
Ngày đó, gió Ðông buồn rơi 
     [Em]      [C]     [Bm]    [Am] 
Rơi như thương khóc, khóc cho tình tôi 
        [Cm]       [G]        [Am]         D+ 
Tình bay theo áng mây trôi, trôi lạc loài về cuối chân trời 
     

        [G] 
Người tình hỡi 
       [G7]       [C] 
Tìm nhau chi khi đã xa rồi 
        [Am] 
Ngày buồn trôi 
       [D7]    [G]    [E7] 
Và mùa Ðông giá băng vời vợi 
       [Am] 
Hỡi anh yêu 
       [Bm]        [C] 
Hãy quên mau những thương đau 
     [D7]       [G] 
Quên đi ngày yêu nhau 
 

       [Am] 
Hỡi anh yêu 
                [Bm] 
Hãy quên mau những thương đau 
            
Quên đi ngày yêu nhau 
 

       [Am] 
Hỡi anh yêu 
       [Bm]        [C] 
Hãy quên mau những thương đau 
     [D]       [G] 
Quên đi ngày yêu nhau 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com