highlight chords
				                 [A]  [D]  [G]  [D]   
INTRO --- ---- ---- ---- ----- 
 

    [A]  [D]  [G]       [D]           
Even in my heart I feel you"re not being true to me 
    [A]  [D]  [G]      [D]               
deep wi thin my s oul I see , nothing"s like it used to be 
      [A]   [D]           
Sometime"s I wish I could turn back time 
 [G]    [D]       
Im possible as it may seem 
      [A]    
but I wish I could 
  [D]  [G]  
so bad , baby 
 

    
CHORUS: 
 

   [A]                              
Quit playing with my heart ( quit palying games with my heart...) 
    [D]                  
with my heart ( before you tear as apart ) 
    [G]                      
with my heart ( quit playing games with my heart...) 
    [A]   
with my heart 
        [A]             
Is should have knowm from the start.... 
 

                        
( you just continue this one till the bridge ) 
 

  [Bm]   [G]   [D]   [Bm]               
Baby , baby , the love that we had was so strong 
     [G]    [D]       
can"t keep on hang ing on forever 
  [Bm]  [G]   [D]         
oh baby baby , this is not right 
   [G]  [D]      
let"s stop this tonight 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Quit Playing Games - Backstreet Boys

				                 [A]  [D]  [G]  [D]   
INTRO --- ---- ---- ---- ----- 
 

    [A]  [D]  [G]       [D]           
Even in my heart I feel you"re not being true to me 
    [A]  [D]  [G]      [D]               
deep wi thin my s oul I see , nothing"s like it used to be 
      [A]   [D]           
Sometime"s I wish I could turn back time 
 [G]    [D]       
Im possible as it may seem 
      [A]    
but I wish I could 
  [D]  [G]  
so bad , baby 
 

    
CHORUS: 
 

   [A]                              
Quit playing with my heart ( quit palying games with my heart...) 
    [D]                  
with my heart ( before you tear as apart ) 
    [G]                      
with my heart ( quit playing games with my heart...) 
    [A]   
with my heart 
        [A]             
Is should have knowm from the start.... 
 

                        
( you just continue this one till the bridge ) 
 

  [Bm]   [G]   [D]   [Bm]               
Baby , baby , the love that we had was so strong 
     [G]    [D]       
can"t keep on hang ing on forever 
  [Bm]  [G]   [D]         
oh baby baby , this is not right 
   [G]  [D]      
let"s stop this tonight 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com