highlight chords
Lời 1
Đoàn quân Việt [C]Nam đi, Chung lòng [Am]cứu quốc
Bước chân [F]dồn vang trên đường gập ghềnh [C]xa
Cờ in [C]máu chiến thắng mang hồn [Em]nước,
Súng ngoài [Dm]xa chen [G]khúc quân hành [D]ca.
Đường vinh [C]quang xây [Am]xác quân [Em]thù,
[F]Thắng gian [G]lao cùng [Em]lập chiến [C]khu.
Vì nhân [C]dân chiến [Am]đấu không [G]ngừng,
[Em]Tiến mau [C]ra sa [G]trường,
[C]Tiến [Am]lên,
Cùng [F]tiến [C]lên.
Nước non Việt [G]Nam ta vững [C]bền.
Lời 2 (Tương tự)
Đoàn quân Việt Nam đi, Sao vàng phấp phới
Dắt giống nòi quê hương qua nơi lầm than
Cùng chung sức phấn đấu xây đời mới,
Đứng đều lên gông xích ta đập tan.
Từ bao lâu ta nuốt căm hờn,
Quyết hy sinh đời ta tươi thắm hơn.
Vì nhân dân chiến đấu không ngừng,
Tiến mau ra sa trường,
Tiến lên,
Cùng tiến lên.
Nước non Việt Nam ta vững bền.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Quốc Ca - Tiến Quân Ca

Văn Cao
Lời 1
Đoàn quân Việt [C]Nam đi, Chung lòng [Am]cứu quốc
Bước chân [F]dồn vang trên đường gập ghềnh [C]xa
Cờ in [C]máu chiến thắng mang hồn [Em]nước,
Súng ngoài [Dm]xa chen [G]khúc quân hành [D]ca.
Đường vinh [C]quang xây [Am]xác quân [Em]thù,
[F]Thắng gian [G]lao cùng [Em]lập chiến [C]khu.
Vì nhân [C]dân chiến [Am]đấu không [G]ngừng,
[Em]Tiến mau [C]ra sa [G]trường,
[C]Tiến [Am]lên,
Cùng [F]tiến [C]lên.
Nước non Việt [G]Nam ta vững [C]bền.
Lời 2 (Tương tự)
Đoàn quân Việt Nam đi, Sao vàng phấp phới
Dắt giống nòi quê hương qua nơi lầm than
Cùng chung sức phấn đấu xây đời mới,
Đứng đều lên gông xích ta đập tan.
Từ bao lâu ta nuốt căm hờn,
Quyết hy sinh đời ta tươi thắm hơn.
Vì nhân dân chiến đấu không ngừng,
Tiến mau ra sa trường,
Tiến lên,
Cùng tiến lên.
Nước non Việt Nam ta vững bền.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com