1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Quốc ca Việt Nam

Cuộn trang

Đoàn quân Việt [F] Nam đi, chung lòng [Dm] cứu quốc Bước chân [Bb] dồn vang trên đường gập ghềnh [F] xa Cờ in [Dm] máu chiến thắng mang hồn [Am] nước Súng ngoài [Gm] xa chen [Am] khúc quân hành [F] ca Đường vinh quang xây [Dm] xác quân thù [F] Thắng gian [Bb] lao cùng [Am] lập chiến [F] khu Vì nhân dân chiến [Dm] đấu không [Gm] ngừng [F] Tiến mau ra sa [C] trường [F] Tiến [Dm] lên, cùng [Bb] tiến [F] lên Nước non Việt [C] Nam ta vững [F] bền Đoàn quân Việt [F] Nam đi, Sao vàng [Dm] phấp phới Dắt giống [Bb] nòi quê hương qua nơi lầm [F] than Cùng chung [Dm] sức phấn đấu xây đời [Am] mới Đứng đều [Gm] lên gông [Am] xích ta đập [F] tan Từ bao lâu ta [Dm] nuốt căm hờn [F] Quyết hy [Bb] sinh đời [Am] ta tươi thắm [F] hơn Vì nhân dân chiến [Dm] đấu không [Gm] ngừng [F] Tiến mau ra sa [C] trường [F] Tiến [Dm] lên, cùng [Bb] tiến [F] lên Nước non Việt [C] Nam ta vững [F] bền

Video hướng dẫn