1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ra chơi vườn hoa

Cuộn trang

1. Ra vườn [G] hoa em chơi Dưới ánh [Em] nắng vườn hoa tươi [C] đẹp Em muốn [Am] hái một bông hoa [G] hồng Nhưng cô [Em] dặn em đừng [Bm] hái Hoa trong [D7] vườn là của [G] chung 2. Nghe lời [G] cô em ngoan Em không [Em] hái một bông hoa [C] nào Hoa sắc [Am] thắm nhìn em hoa [G] cười Em vâng [Em] lời cô dặn không [Bm] hái Bông hoa [D7] này là của [G] chung

Video hướng dẫn