1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ra đi loan tin (Mc 16, 15-20)

Lm. Quý Báu
Nguồn: thanhcavietnam.net