highlight chords
				             

     [G]     [C]    [D]        [G] 
If the Ra in comes th ey run an d hide their hea ds 
    [C]    [D]    [G] 
They mig ht as we ll be de ad 
       [C]  
If the Rain c omes 
     [G]    
If the Rai n comes 
           [C]      [D]   [G]  
When the sun shines th ey slip into the sha de 
   [C]    [D]   [G] 
And si p their l emonad e 
     [C]    
When the s un shines 
     [G]     
When the s un shines 
    [C9]  
Raaaaaa aain 
     [G]  
I don"t m ind 
    [C9]  
Shiiiiii iine 
     [G]     
The weath er"s fine 
 

                      
I can show you that when it starts to rain 
           
Everything"s the same 
        
I can show you 
      
Raaaaaaaain 
       
I don"t mind 
        
Shiiiiiiiiiine 
          
The weather"s fine 
 

                        
Can you hear me that when it rains and shines? 
             
It"s just a state of mind 
         
Can you hear me? 
      
Raaaaaaaain 
       
I don"t mind 
      
Shiiiiiiine 
          
The weather"s fine 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Rain - The Beatles

				             

     [G]     [C]    [D]        [G] 
If the Ra in comes th ey run an d hide their hea ds 
    [C]    [D]    [G] 
They mig ht as we ll be de ad 
       [C]  
If the Rain c omes 
     [G]    
If the Rai n comes 
           [C]      [D]   [G]  
When the sun shines th ey slip into the sha de 
   [C]    [D]   [G] 
And si p their l emonad e 
     [C]    
When the s un shines 
     [G]     
When the s un shines 
    [C9]  
Raaaaaa aain 
     [G]  
I don"t m ind 
    [C9]  
Shiiiiii iine 
     [G]     
The weath er"s fine 
 

                      
I can show you that when it starts to rain 
           
Everything"s the same 
        
I can show you 
      
Raaaaaaaain 
       
I don"t mind 
        
Shiiiiiiiiiine 
          
The weather"s fine 
 

                        
Can you hear me that when it rains and shines? 
             
It"s just a state of mind 
         
Can you hear me? 
      
Raaaaaaaain 
       
I don"t mind 
      
Shiiiiiiine 
          
The weather"s fine 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com