Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Rất Huế

Cuộn trang

Giữ [Dm]chút gì rất Huế đi em Nét duyên là trời đất [A7]giao hòa Dẫu xa, [Dm]một [Gm]mai anh gặp [C]lại Vẫn [A7]được nhìn [E]em say [E7]lá hoa Giữ [Dm]chút gì rất Huế hiền ngoan Xin em [Dm]chớ [Gm]cắt mái [A7]tóc thề Để [Dm]cho gió [Dm/A]thổi bay [Gm]suối tóc Và mùa [C]đông ấm [A7]đôi vai gầy [D] Giữ [D]chút gì rất Huế trang đài Nón [Em]nghiêng, bóng [E7]nắng dáng thơ [D]ngây Gặp anh [D]nón hỡi đừng nghiêng xuống Cho anh [A7]trông mắt ngọc mày [D]ngài D Giữ chút gì rất Huế mặn mà [Em]Dạ thưa, ngọt [A7]lịm ai mê [D]say Em đi gót nhẹ xanh [Em]hôn cỏ Và hơi [A7]thở mềm sương khói [D]bay Giữ [Dm]chút gì rất Huế đi em Cánh thơ, áo [Gm]trắng chấp [A7]hai tà Để vạt [Dm]lụa bay [Gm]trên đường [C]chiều Ngỡ [A7]mình lạc chân trong [Em]cõi mơ Dẫu em [Dm]rất Huế tự bao giờ Đừng kể lòng [Gm]em như cung [A7]điện Đừng [Dm]cho anh [Gm]suốt đời [C]đứng đợi Trước cấm thành, [A7]gọi mãi chẳng [Dm]ai thưa . DẠO: F[G]3[A]5-N10[A7]Am: JAVA