highlight chords
Giữ [Dm]chút gì rất Huế đi em
Nét duyên là trời đất [A7]giao hòa
Dẫu xa, [Dm]một [Gm]mai anh gặp [C]lại
Vẫn [A7]được nhìn [E]em say [E7]lá hoa
Giữ [Dm]chút gì rất Huế hiền ngoan
Xin em [Dm]chớ [Gm]cắt mái [A7]tóc thề
Để [Dm]cho gió [Dm/A]thổi bay [Gm]suối tóc
Và mùa [C]đông ấm [A7]đôi vai gầy [D]
Giữ [D]chút gì rất Huế trang đài
Nón [Em]nghiêng, bóng [E7]nắng dáng thơ [D]ngây
Gặp anh [D]nón hỡi đừng nghiêng xuống
Cho anh [A7]trông mắt ngọc mày [D]ngài
D
Giữ chút gì rất Huế mặn mà
[Em]Dạ thưa, ngọt [A7]lịm ai mê [D]say
Em đi gót nhẹ xanh [Em]hôn cỏ
Và hơi [A7]thở mềm sương khói [D]bay
Giữ [Dm]chút gì rất Huế đi em
Cánh thơ, áo [Gm]trắng chấp [A7]hai tà
Để vạt [Dm]lụa bay [Gm]trên đường [C]chiều
Ngỡ [A7]mình lạc chân trong [Em]cõi mơ
Dẫu em [Dm]rất Huế tự bao giờ
Đừng kể lòng [Gm]em như cung [A7]điện
Đừng [Dm]cho anh [Gm]suốt đời [C]đứng đợi
Trước cấm thành, [A7]gọi mãi chẳng [Dm]ai thưa
.
DẠO: F[G]3[A]5-N10[A7]Am: JAVA
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Rất Huế

Võ Tá Hân
Giữ [Dm]chút gì rất Huế đi em
Nét duyên là trời đất [A7]giao hòa
Dẫu xa, [Dm]một [Gm]mai anh gặp [C]lại
Vẫn [A7]được nhìn [E]em say [E7]lá hoa
Giữ [Dm]chút gì rất Huế hiền ngoan
Xin em [Dm]chớ [Gm]cắt mái [A7]tóc thề
Để [Dm]cho gió [Dm/A]thổi bay [Gm]suối tóc
Và mùa [C]đông ấm [A7]đôi vai gầy [D]
Giữ [D]chút gì rất Huế trang đài
Nón [Em]nghiêng, bóng [E7]nắng dáng thơ [D]ngây
Gặp anh [D]nón hỡi đừng nghiêng xuống
Cho anh [A7]trông mắt ngọc mày [D]ngài
D
Giữ chút gì rất Huế mặn mà
[Em]Dạ thưa, ngọt [A7]lịm ai mê [D]say
Em đi gót nhẹ xanh [Em]hôn cỏ
Và hơi [A7]thở mềm sương khói [D]bay
Giữ [Dm]chút gì rất Huế đi em
Cánh thơ, áo [Gm]trắng chấp [A7]hai tà
Để vạt [Dm]lụa bay [Gm]trên đường [C]chiều
Ngỡ [A7]mình lạc chân trong [Em]cõi mơ
Dẫu em [Dm]rất Huế tự bao giờ
Đừng kể lòng [Gm]em như cung [A7]điện
Đừng [Dm]cho anh [Gm]suốt đời [C]đứng đợi
Trước cấm thành, [A7]gọi mãi chẳng [Dm]ai thưa
.
DẠO: F[G]3[A]5-N10[A7]Am: JAVA

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com