1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Real love - The Beatles

				                                                   
Intro: [Dm] [Dsus4] [Bb]  [A]  [A7] (2x)  (use bar chords to get this right) 
 

   
Vers: 
 

 [D]            [F#m]  
A ll my little plans and sc hemes 
 [Bm]            Fauq         
L ost like some forgotten dr eam 
 [G]             [Em]  
Se ems like all i really was d oing 
  [A]        [D]  [D] [G6] [D] [G]
W as waiting for y ou-- --- --- --- 
 

 

    
Vers 2 
                
Just like little girls and boys 
                
Playing with their little toys 
                   
Seems like all they really were doing 
          
Was waiting for you 
 

 

      
Pre[C]horus: 
 

 [D]         [Gm] 
D on"t need to be al one 
          
No need to be alone 
 

 

    
Chorus: 
 

  [D]   [Bm]  [G] 
I t"s re al lo ve 
     [A]   
It"s re al, 
           
yes it"s real love 
       
It"s real 
 

    
Verse 3 
              
From this moment on i know 
               
Exactly where my life will go 
                 
Seems that all i really was doing 
           
Was waiting for love 
 

   
Pre: 
            
Don"t need to be afraid 
           
No need to be afraid 
 

    
Chorus: 
        
It"s real love 
      
It"s real, 
          
yes it"s real love, 
     
It"s real 
 

     
Verse 4: 
                 
Thought i"d been in love before, 
               
But in my heart i wanted more 
                 
Seems like all i really was doing 
          
Was waiting for you 
 

   
Pre: 
            
Don"t need to be alone 
          
No need to be alone 
 

    
Chorus 
        
It"s real love 
        
Yes it"s real, 
          
yes it"s real love, 
                 
It"s real, yes it"s real love... 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập


Nguồn: hocdan.com

highlight chords
				                                                   
Intro: [Dm] [Dsus4] [Bb]  [A]  [A7] (2x)  (use bar chords to get this right) 
 

   
Vers: 
 

 [D]            [F#m]  
A ll my little plans and sc hemes 
 [Bm]            Fauq         
L ost like some forgotten dr eam 
 [G]             [Em]  
Se ems like all i really was d oing 
  [A]        [D]  [D] [G6] [D] [G]
W as waiting for y ou-- --- --- --- 
 

 

    
Vers 2 
                
Just like little girls and boys 
                
Playing with their little toys 
                   
Seems like all they really were doing 
          
Was waiting for you 
 

 

      
Pre[C]horus: 
 

 [D]         [Gm] 
D on"t need to be al one 
          
No need to be alone 
 

 

    
Chorus: 
 

  [D]   [Bm]  [G] 
I t"s re al lo ve 
     [A]   
It"s re al, 
           
yes it"s real love 
       
It"s real 
 

    
Verse 3 
              
From this moment on i know 
               
Exactly where my life will go 
                 
Seems that all i really was doing 
           
Was waiting for love 
 

   
Pre: 
            
Don"t need to be afraid 
           
No need to be afraid 
 

    
Chorus: 
        
It"s real love 
      
It"s real, 
          
yes it"s real love, 
     
It"s real 
 

     
Verse 4: 
                 
Thought i"d been in love before, 
               
But in my heart i wanted more 
                 
Seems like all i really was doing 
          
Was waiting for you 
 

   
Pre: 
            
Don"t need to be alone 
          
No need to be alone 
 

    
Chorus 
        
It"s real love 
        
Yes it"s real, 
          
yes it"s real love, 
                 
It"s real, yes it"s real love...