highlight chords
				                                                   
Intro: [Dm] [Dsus4] [Bb]  [A]  [A7] (2x)  (use bar chords to get this right) 
 

   
Vers: 
 

 [D]            [F#m]  
A ll my little plans and sc hemes 
 [Bm]            Fauq         
L ost like some forgotten dr eam 
 [G]             [Em]  
Se ems like all i really was d oing 
  [A]        [D]  [D] [G6] [D] [G]
W as waiting for y ou-- --- --- --- 
 

 

    
Vers 2 
                
Just like little girls and boys 
                
Playing with their little toys 
                   
Seems like all they really were doing 
          
Was waiting for you 
 

 

      
Pre[C]horus: 
 

 [D]         [Gm] 
D on"t need to be al one 
          
No need to be alone 
 

 

    
Chorus: 
 

  [D]   [Bm]  [G] 
I t"s re al lo ve 
     [A]   
It"s re al, 
           
yes it"s real love 
       
It"s real 
 

    
Verse 3 
              
From this moment on i know 
               
Exactly where my life will go 
                 
Seems that all i really was doing 
           
Was waiting for love 
 

   
Pre: 
            
Don"t need to be afraid 
           
No need to be afraid 
 

    
Chorus: 
        
It"s real love 
      
It"s real, 
          
yes it"s real love, 
     
It"s real 
 

     
Verse 4: 
                 
Thought i"d been in love before, 
               
But in my heart i wanted more 
                 
Seems like all i really was doing 
          
Was waiting for you 
 

   
Pre: 
            
Don"t need to be alone 
          
No need to be alone 
 

    
Chorus 
        
It"s real love 
        
Yes it"s real, 
          
yes it"s real love, 
                 
It"s real, yes it"s real love... 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Real love - The Beatles

				                                                   
Intro: [Dm] [Dsus4] [Bb]  [A]  [A7] (2x)  (use bar chords to get this right) 
 

   
Vers: 
 

 [D]            [F#m]  
A ll my little plans and sc hemes 
 [Bm]            Fauq         
L ost like some forgotten dr eam 
 [G]             [Em]  
Se ems like all i really was d oing 
  [A]        [D]  [D] [G6] [D] [G]
W as waiting for y ou-- --- --- --- 
 

 

    
Vers 2 
                
Just like little girls and boys 
                
Playing with their little toys 
                   
Seems like all they really were doing 
          
Was waiting for you 
 

 

      
Pre[C]horus: 
 

 [D]         [Gm] 
D on"t need to be al one 
          
No need to be alone 
 

 

    
Chorus: 
 

  [D]   [Bm]  [G] 
I t"s re al lo ve 
     [A]   
It"s re al, 
           
yes it"s real love 
       
It"s real 
 

    
Verse 3 
              
From this moment on i know 
               
Exactly where my life will go 
                 
Seems that all i really was doing 
           
Was waiting for love 
 

   
Pre: 
            
Don"t need to be afraid 
           
No need to be afraid 
 

    
Chorus: 
        
It"s real love 
      
It"s real, 
          
yes it"s real love, 
     
It"s real 
 

     
Verse 4: 
                 
Thought i"d been in love before, 
               
But in my heart i wanted more 
                 
Seems like all i really was doing 
          
Was waiting for you 
 

   
Pre: 
            
Don"t need to be alone 
          
No need to be alone 
 

    
Chorus 
        
It"s real love 
        
Yes it"s real, 
          
yes it"s real love, 
                 
It"s real, yes it"s real love... 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com