1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Reason (Autumn In My Heart OST)

Cuộn trang

Giọng chuẩn Jung Il-Young: Capo 2 Na-e [G]ge dwi du ra so ji [D]ma ra yo [Em]...na ye no-neul bo-a-[Bm]yo on se sa[C]ng ha yah-do[Em]n...ku d[F]dae-ye yang so gi-jjon na y[D]o Wa-e n[G]al pu gi ha ryo [D]go ha jyo [Em]...ku-daen ku ge shwib na [Bm]yo nae-ge [C]man i roh k[Em]e...a r[F]yo-u nil in-gon-ga [D]yo [F]...Cho-um bu to u ri n[E]un shi jak dwe-o s[Am]on an dwe nun sa ra-ng[D]i-ra go [F]...nun mul sok kin ae-wo n[E]i to-uk ku dae-r[Am]ul noh-ul su ga on n[D]a yo *Chorus* Nae-ge s[G]o ku dae-n[Am7]un sa ra-j[Bm7]yo-son an dwe n[Em]un bi chi-os [C]su mul a na y[D]o ku dae-g[G]a tto na my[Am7]on na ye mo[Bm7] dun se sang d[Em]o sa ra jin d[C]o nun-gol i-jji-nun m[D]a ra yo [Cm]...su mul shwi go shi po y[G]o... [Cm]ku-dae s[D]a rang a-ne [G]so [F]...Ku-dae saeng-gang-ma nu [E]ro u su mi na y[Am]o na-e-gen hi mi [D]dwe-o-yo [F]...ku-dae saeng-gang man-u [E]ro nun mu ri na [Am]yo mo dun go chi du r[D]yo wo *Chorus*

Video hướng dẫn