highlight chords
				             [C]                 
Yo u say you want a revolution, well, 
  [F]               [C]   
You know We all want to change the world 
                  [F]     
You tell me that its evolution well you know 
             [G7]  
We all want to change the world 
 

  [Dm]            [G6]    
B ut When you talk about des truction 
   [Dm]           [Bb]  [C]   [A] 
Don "t you know that you ca n coun t me ou t 
 [G11]         [C]  
D on"t you know its gon na be 
  [F6] [C] 
Alr igh t 
  [F6] [C] 
Alr igh t 
 [F6] [C] 
Al righ t 
 

         
(F6 G11 C G11 C) 
 

           
that"s pretty much it. 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Revolution - The Beatles

				             [C]                 
Yo u say you want a revolution, well, 
  [F]               [C]   
You know We all want to change the world 
                  [F]     
You tell me that its evolution well you know 
             [G7]  
We all want to change the world 
 

  [Dm]            [G6]    
B ut When you talk about des truction 
   [Dm]           [Bb]  [C]   [A] 
Don "t you know that you ca n coun t me ou t 
 [G11]         [C]  
D on"t you know its gon na be 
  [F6] [C] 
Alr igh t 
  [F6] [C] 
Alr igh t 
 [F6] [C] 
Al righ t 
 

         
(F6 G11 C G11 C) 
 

           
that"s pretty much it. 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com