highlight chords
				             [E]              [A]      
Listen to the rhythm of the falling rain 
 [E]                 [B7]  
telling me just what a fool I"ve been 
 [E]                  [A]      
I whish that it would go and let me cry in vain 
 [E]         [A]   [E]  
and let me be al one a ain 
 

 [E]               [A]     
The only girl I care about is gone away 
 [E]            [B7]   
looking for a brand new start 
 [E]                 [A]       
little did she know that when she left that day 
 [E]          [A]    [B7]   
along with her she took my heart 
 

 [A]               [E]        
Rain, please tell me now does that seem fair 
 [A]                  [E]        
for her to steal my heart away when she don"t care 
 [A]               [B7]    
I can"t love another while my heart"s 
      [E]    
somewhere far away 
 

 [A]                [E]      
Rain won"t you tell her that I love her so 
 [A]                [E]      
please, ask the Sun to set her heart aglow 
 [A]               [B7]  
Rain in her heart and let the love 
         [E]   
we knew start to grow 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Rhythm Of The Rain (Bài này hay)

				             [E]              [A]      
Listen to the rhythm of the falling rain 
 [E]                 [B7]  
telling me just what a fool I"ve been 
 [E]                  [A]      
I whish that it would go and let me cry in vain 
 [E]         [A]   [E]  
and let me be al one a ain 
 

 [E]               [A]     
The only girl I care about is gone away 
 [E]            [B7]   
looking for a brand new start 
 [E]                 [A]       
little did she know that when she left that day 
 [E]          [A]    [B7]   
along with her she took my heart 
 

 [A]               [E]        
Rain, please tell me now does that seem fair 
 [A]                  [E]        
for her to steal my heart away when she don"t care 
 [A]               [B7]    
I can"t love another while my heart"s 
      [E]    
somewhere far away 
 

 [A]                [E]      
Rain won"t you tell her that I love her so 
 [A]                [E]      
please, ask the Sun to set her heart aglow 
 [A]               [B7]  
Rain in her heart and let the love 
         [E]   
we knew start to grow 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com