highlight chords
				                
Intro: 
     
G Em G D 
 

[G]              [C]      
Listen to the rhythm of the falling rain 
[G]                [D]  
Telling me just what a fool I"ve been 
 [G]                [C]      
I wish that it would go and let me cry in vein 
  [G]     [D]   [G]  [D] 
And let me be a lone a gain . 
 

  [G]             [C]     
The only girl I care about is gone away 
[G]            [D]   
Looking for a brand new start 
  [G]                 [C]       
But little does she know that when she left that day 
 [G]         [D]    [G]   
A long with her she took my heart. 
 

    
Chorus 
[C]              [Bm]       
Rain please tell me now does that seem fair 
  [C]                [G]       
For her to steal my heart away when she don"t care 
 [Em]             [Am]      [D]     [G]  [D] 
I can"t love another when my heart is some where far a way . 
 

  [G]             [C]     
The only girl I care about is gone away 
[G]            [D]   
Looking for a brand new start 
  [G]                 [C]       
But little does she know that when she left that day 
 [G]         [D]    [G]   [D] 
A long with her she took my heart . 
 

 [C]               [Bm]     
Rain won"t you tell her that I love her so 
[C]               [G]      
Please ask the sun to set her heart a glow 
[Em]              [Am]   [D]       [G]  [D] 
Rain in her heart and let eh love we knew start to grow . 
 

[G]              [C]      
Listen to the rhythm of the falling rain 
[G]                [D]  
Telling me just what a fool I"ve been 
 [G]               [C]       
I wish that it would go and let me cry in vein 
  [G]     [D]   [G]  [D] 
And let me be a lone a gain 
 

  [G]       [Em]      [G]          [Em]   
And listen to the falling rain, pitter patter pitter patter. 
 

				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Rhythm Of The Rain (ver2)

				                
Intro: 
     
G Em G D 
 

[G]              [C]      
Listen to the rhythm of the falling rain 
[G]                [D]  
Telling me just what a fool I"ve been 
 [G]                [C]      
I wish that it would go and let me cry in vein 
  [G]     [D]   [G]  [D] 
And let me be a lone a gain . 
 

  [G]             [C]     
The only girl I care about is gone away 
[G]            [D]   
Looking for a brand new start 
  [G]                 [C]       
But little does she know that when she left that day 
 [G]         [D]    [G]   
A long with her she took my heart. 
 

    
Chorus 
[C]              [Bm]       
Rain please tell me now does that seem fair 
  [C]                [G]       
For her to steal my heart away when she don"t care 
 [Em]             [Am]      [D]     [G]  [D] 
I can"t love another when my heart is some where far a way . 
 

  [G]             [C]     
The only girl I care about is gone away 
[G]            [D]   
Looking for a brand new start 
  [G]                 [C]       
But little does she know that when she left that day 
 [G]         [D]    [G]   [D] 
A long with her she took my heart . 
 

 [C]               [Bm]     
Rain won"t you tell her that I love her so 
[C]               [G]      
Please ask the sun to set her heart a glow 
[Em]              [Am]   [D]       [G]  [D] 
Rain in her heart and let eh love we knew start to grow . 
 

[G]              [C]      
Listen to the rhythm of the falling rain 
[G]                [D]  
Telling me just what a fool I"ve been 
 [G]               [C]       
I wish that it would go and let me cry in vein 
  [G]     [D]   [G]  [D] 
And let me be a lone a gain 
 

  [G]       [Em]      [G]          [Em]   
And listen to the falling rain, pitter patter pitter patter. 
 

				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com