highlight chords
[E]Listen to the rhythm of the [A]falling rain
[E]telling me just what a fool I've [B7]been
[E]I whish that it would go and let me [A]cry in vain
[E]and let me be al [A]one a [E]again
[E]The only girl I care about is [A]gone away
[E]looking for a brand new [B7]start
[E]little did she know that when she [A]left that day
[E]along with her she [A]took my [B7]heart
[A]Rain, please tell me now does [E]that seem fair
[A]for her to steal my heart away when [E]she don't care
[A]I can't love another while my [B7]heart's
somewhere [E]far away
[A]Rain won't you tell her that I [E]love her so
[A]please, ask the Sun to set her [E]heart aglow
[A]Rain in her heart and let the [B7]love
we knew start to [E]grow
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Rhythm Of The Rain

N/A
[E]Listen to the rhythm of the [A]falling rain
[E]telling me just what a fool I've [B7]been
[E]I whish that it would go and let me [A]cry in vain
[E]and let me be al [A]one a [E]again
[E]The only girl I care about is [A]gone away
[E]looking for a brand new [B7]start
[E]little did she know that when she [A]left that day
[E]along with her she [A]took my [B7]heart
[A]Rain, please tell me now does [E]that seem fair
[A]for her to steal my heart away when [E]she don't care
[A]I can't love another while my [B7]heart's
somewhere [E]far away
[A]Rain won't you tell her that I [E]love her so
[A]please, ask the Sun to set her [E]heart aglow
[A]Rain in her heart and let the [B7]love
we knew start to [E]grow

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com