highlight chords

 

intro: E[C#m]E[B]

E—————————A
Listen to the rhythm of the falling rain
E—————————–B7
Telling me just what a fool I’ve been
E———————————A
I wish that it would go and let me cry in vain
E—————B7—[E]
And let me be alone again

E——————————A
The only girl I care about has gone away
E————————B7
Looking for a brand-new start
E————————————–A
But little does she know that when she left that day
E——————[B7]——[E]
Along with her she took my heart

A—————————G#m
Rain please tell me now does that seem fair
A————————————E
For her to steal my heart away when she don’t care
C#m————————[F#m7]———B7——–E
I can’t love another when my heart’s somewhere far away

E—————————–A
The only girl I care about has gone away
E————————B7
Looking for a brand-new start
E————————————[A]
But little does she know that when she left that day
E——————[B7]——[E]
Along with her she took my heart

A—————————G#m
Rain please tell me now does that seem fair
A———————————– E
For her to steal my heart away when she don’t care
C#m————————–F#m7——–B7——[E]
I can’t love another when my heart’s somewhere far away

A—————————G#m
Rain won’t you tell her that I love her so
A——————————E
Please as the sun has set her heart aglow
C#m————————F#m7—[B7]———–E
Rain in her heart and let the love we knew start to grow

E————————–A
Listen to the rythm of the falling rain
E——————————B7
Telling me just what a fool I’ve been
E———————————–A
I wish that if you go and let me and cry in vain
E—————B7—[E]
And let me be alone again

E—————–A
Oh, listen to the falling rain
E ————————[B7]
Pitter Patter Pitter Patter ohhhh…

(Nguồn: guitar.vn)

1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Rhythm of the Rain

 

intro: E[C#m]E[B]

E—————————A
Listen to the rhythm of the falling rain
E—————————–B7
Telling me just what a fool I’ve been
E———————————A
I wish that it would go and let me cry in vain
E—————B7—[E]
And let me be alone again

E——————————A
The only girl I care about has gone away
E————————B7
Looking for a brand-new start
E————————————–A
But little does she know that when she left that day
E——————[B7]——[E]
Along with her she took my heart

A—————————G#m
Rain please tell me now does that seem fair
A————————————E
For her to steal my heart away when she don’t care
C#m————————[F#m7]———B7——–E
I can’t love another when my heart’s somewhere far away

E—————————–A
The only girl I care about has gone away
E————————B7
Looking for a brand-new start
E————————————[A]
But little does she know that when she left that day
E——————[B7]——[E]
Along with her she took my heart

A—————————G#m
Rain please tell me now does that seem fair
A———————————– E
For her to steal my heart away when she don’t care
C#m————————–F#m7——–B7——[E]
I can’t love another when my heart’s somewhere far away

A—————————G#m
Rain won’t you tell her that I love her so
A——————————E
Please as the sun has set her heart aglow
C#m————————F#m7—[B7]———–E
Rain in her heart and let the love we knew start to grow

E————————–A
Listen to the rythm of the falling rain
E——————————B7
Telling me just what a fool I’ve been
E———————————–A
I wish that if you go and let me and cry in vain
E—————B7—[E]
And let me be alone again

E—————–A
Oh, listen to the falling rain
E ————————[B7]
Pitter Patter Pitter Patter ohhhh…

(Nguồn: guitar.vn)

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocguitar.net