highlight chords
				               
intro 
 

 

 
A 
                      
[B]--5---5----5----5-----5---5-----5----5-| 
                      
[G]---6--------66----------6---------66---| 
                      
[D]7------77--------77---------77---------| 
                     
[A]---------------------------------------| 
                      
[E]---------------------------------------| 
 

         [E]       [D] 
All you have to d o is call my na me 
        [E]      [D] 
No matter how cl ose or far aw ay 
       [E]          [D]      
Ask me once a nd I"ll come, I"ll come running 
      [A]              [D]  
And when I c an"t be with you dream me n ear 
      [A]      [D]       
Keep me in y our heart,and I"ll appear 
         [E]        
All you have to d o is turn around 
               
Close your eyes, look inside 
  [D]      
I" m right here 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Right Here - Miley Cyrus

				               
intro 
 

 

 
A 
                      
[B]--5---5----5----5-----5---5-----5----5-| 
                      
[G]---6--------66----------6---------66---| 
                      
[D]7------77--------77---------77---------| 
                     
[A]---------------------------------------| 
                      
[E]---------------------------------------| 
 

         [E]       [D] 
All you have to d o is call my na me 
        [E]      [D] 
No matter how cl ose or far aw ay 
       [E]          [D]      
Ask me once a nd I"ll come, I"ll come running 
      [A]              [D]  
And when I c an"t be with you dream me n ear 
      [A]      [D]       
Keep me in y our heart,and I"ll appear 
         [E]        
All you have to d o is turn around 
               
Close your eyes, look inside 
  [D]      
I" m right here 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com