1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Rối cả hoàng hôn

Cuộn trang

Anh [E7] gởi cho [F] em chút nắng [Am] vàng Để em hong tóc lúc chiều [E7] sang [C] Gió đêm sương [F] lạnh làm khô [E7] úa Sợ tóc huyền xưa ngọn gãy [E7] ngang Tóc em bay [Am] rối cả hoàng [E7] hôn Níu [C] sợi mây [F] hồng ở cuối [E7] thôn Trói cả đời [Am] anh bằng sợi [E7] nhỏ Vậy mà ngọn tóc vẫn còn [Am] thơm Em đừng có để cho [Dm] ai vuốt tóc [C] em Cũng [Am] đừng cho [F] nhặt sợi bên [Dm] thềm Ra ngoài em nhớ che hương [E7] tóc Mất một thứ gì anh cũng [Am] ghen

Video hướng dẫn