highlight chords
1. Rồi một [Em] ngày anh quen em
Rồi một [C] ngày kêu quen tên
Rồi một [Em] ngày không sao [Am] quên
Rồi một [C] ngày si mê [B7] thêm.
Rồi một [Em] ngày rồi một [D] ngày rồi một [G] ngày 
Một ngày phải [B7] đến em [Em] biết
Rồi một ngày phải [B7] đến ta yêu [Em] nhau.
2. Rồi một [Em] ngày không bao lâu
Rồi một [C] ngày không xa đâu
Rồi một [Em] ngày nghe xanh [Am] xao
Rồi một [C] ngày nghe thương [B7] đau.
Rồi một [Em] ngày rồi một [D] ngày rồi một [G] ngày
Một ngày phải [B7] đến em [Em] biết 
Rồi một ngày nào [B7] đó ta xa [Em] nhau.
ĐK:
Em biết [Am] thế, vì tình yêu vẫn thế
Anh không [D] tin, anh cứ hỏi lòng [G] anh
Em biết [Am] thế, vì trần gian vẫn thế
Anh không [F] tin, anh [Em] cứ hỏi trời già.
Khi yêu đương, khi yêu [D] đương
Khi yêu đương, tình là đoạn [G] trường
Cơn đau [B7] thương, nước mắt buồn
Em biết rồi, nhưng ta yêu [Em] nhau.
3. Rồi một [Em] ngày ta thương nhau
Rồi một [C] ngày nghe xanh xao
Rồi một [Em] ngày nghe thương [Am] đau
Rồi một [C] ngày, ta xa [B7] nhau.
Rồi một [Em] ngày rồi một [D] ngày 
Rồi một [G] ngày một ngày phải [B7] đến
Em biết! Em biết! Em biết! Em biết rồi!
Nhưng ta yêu [Em] nhau.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Rồi một ngày

Hoàng Thi Thơ
1. Rồi một [Em] ngày anh quen em
Rồi một [C] ngày kêu quen tên
Rồi một [Em] ngày không sao [Am] quên
Rồi một [C] ngày si mê [B7] thêm.
Rồi một [Em] ngày rồi một [D] ngày rồi một [G] ngày 
Một ngày phải [B7] đến em [Em] biết
Rồi một ngày phải [B7] đến ta yêu [Em] nhau.
2. Rồi một [Em] ngày không bao lâu
Rồi một [C] ngày không xa đâu
Rồi một [Em] ngày nghe xanh [Am] xao
Rồi một [C] ngày nghe thương [B7] đau.
Rồi một [Em] ngày rồi một [D] ngày rồi một [G] ngày
Một ngày phải [B7] đến em [Em] biết 
Rồi một ngày nào [B7] đó ta xa [Em] nhau.
ĐK:
Em biết [Am] thế, vì tình yêu vẫn thế
Anh không [D] tin, anh cứ hỏi lòng [G] anh
Em biết [Am] thế, vì trần gian vẫn thế
Anh không [F] tin, anh [Em] cứ hỏi trời già.
Khi yêu đương, khi yêu [D] đương
Khi yêu đương, tình là đoạn [G] trường
Cơn đau [B7] thương, nước mắt buồn
Em biết rồi, nhưng ta yêu [Em] nhau.
3. Rồi một [Em] ngày ta thương nhau
Rồi một [C] ngày nghe xanh xao
Rồi một [Em] ngày nghe thương [Am] đau
Rồi một [C] ngày, ta xa [B7] nhau.
Rồi một [Em] ngày rồi một [D] ngày 
Rồi một [G] ngày một ngày phải [B7] đến
Em biết! Em biết! Em biết! Em biết rồi!
Nhưng ta yêu [Em] nhau.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com