1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Rồi một ngày

Cuộn trang

1. Rồi một [Em] ngày anh quen em Rồi một [C] ngày kêu quen tên Rồi một [Em] ngày không sao [Am] quên Rồi một [C] ngày si mê [B7] thêm. Rồi một [Em] ngày rồi một [D] ngày rồi một [G] ngày Một ngày phải [B7] đến em [Em] biết Rồi một ngày phải [B7] đến ta yêu [Em] nhau. 2. Rồi một [Em] ngày không bao lâu Rồi một [C] ngày không xa đâu Rồi một [Em] ngày nghe xanh [Am] xao Rồi một [C] ngày nghe thương [B7] đau. Rồi một [Em] ngày rồi một [D] ngày rồi một [G] ngày Một ngày phải [B7] đến em [Em] biết Rồi một ngày nào [B7] đó ta xa [Em] nhau. ĐK: Em biết [Am] thế, vì tình yêu vẫn thế Anh không [D] tin, anh cứ hỏi lòng [G] anh Em biết [Am] thế, vì trần gian vẫn thế Anh không [F] tin, anh [Em] cứ hỏi trời già. Khi yêu đương, khi yêu [D] đương Khi yêu đương, tình là đoạn [G] trường Cơn đau [B7] thương, nước mắt buồn Em biết rồi, nhưng ta yêu [Em] nhau. 3. Rồi một [Em] ngày ta thương nhau Rồi một [C] ngày nghe xanh xao Rồi một [Em] ngày nghe thương [Am] đau Rồi một [C] ngày, ta xa [B7] nhau. Rồi một [Em] ngày rồi một [D] ngày Rồi một [G] ngày một ngày phải [B7] đến Em biết! Em biết! Em biết! Em biết rồi! Nhưng ta yêu [Em] nhau.

Video hướng dẫn