1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Rời xa người yêu

Cuộn trang

1. Em [Gm] ơi cho tôi chia tay cùng [F] em Quên đi bao nhiêu ngày [Eb] qua Như gió thoáng qua trong đời [D7] tôi Em [Gm] ơi cho tôi xin vẫy tay [F] chào Cuộc tình nay đã êm [Eb] đềm Bao yêu thương đã vỡ tan [Gm] rồi. ĐK1: Đâu [F] ngờ cuộc tình mình sao quá xót [Gm] xa Đâu [F] ngờ tình mình rồi đây sẽ mất [Gm] đi Từ [Eb] nay cho tôi quên đi tình [Gm] em Có những giấc mơ mỏng [F] manh Trong đêm đen thật hoang [D7] vắng. 2. Van [Gm] em cho tôi chia tay người [F] yêu Cho tôi chia tay người [Eb] thương Ôi dĩ vãng sao còn [D7] vương Xin [Gm] cho quên đi bao nỗi ưu [F] phiền Quên đi đôi mắt êm [Eb] đềm Quên câu thơ trên đôi muộn [Gm] phiền. ĐK 2: Xa [F] rồi cuộc tình hôm nao đã trót [Gm] trao Xa [F] rồi ngàn lời đôi ta hứa có [Gm] đôi Từ [Eb] nay cho tôi quên đi tình [Gm] em Có những giấc mơ mỏng [F] manh Trong đêm đen thật hoang [D7] vắng. ĐK 3: Đâu [F] ngờ cuộc tình hôm nao đã trót [Gm] trao Đâu [F] ngờ tình mình rồi đây sẽ mất [Gm] đi Từ [Eb] nay cho tôi quên đi tình [Gm] em Có những giấc mơ mỏng [F] manh Trong đêm đen thật hoang [D7] vắng.

Video hướng dẫn