highlight chords
1. Ru mãi ngàn [Dm] năm [A7] dòng tóc em [Dm] buồn
Bàn tay em năm [C] ngón ru trên ngàn [A7] năm
Trên mùa lá [Gm] xanh ngón tay em [A7] gầy
Nên [Dm] mãi ru thêm ngàn [Dm] năm [A7]
Ru mãi ngàn [Dm] năm [A7] từng phiến môi [Dm] mềm
Bàn tay em trau [C] chuốt thêm cho ngàn [A7] năm
Cho vừa nhớ [Gm] nhung có em giỗi [A7] hờn
Nên mãi ru thêm ngàn [Dm] năm
ĐK: Thôi ngủ đi [F] em, mưa ru em [A7] ngủ
Tay em kết [Dm] nụ, nuôi trọn một [C] đời
Nuôi một đời [A7] người
Mùa xuân vừa [Dm] đến xin mãi ăn năn mà [F] thôi [A7]
2. Ru mãi ngàn [Dm] năm [A7] từng ngón xuân [Dm] nồng
Bàn tay em năm [C] ngón anh ru ngàn [A7] năm
Giận hờn sẽ [Gm] quên dáng em trôi [A7] dài
Trôi mãi trôi trên ngàn [Dm] năm [A7]
Ru mãi ngàn [Dm] năm [A7] vừa má em [Dm] hồng
Bàn tay đưa anh [C] đến quê hương vàng [A7] son
Vào trời lãng [Gm] quên tóc em như [A7] trời
Xưa đã qua đi ngàn [Dm] năm.
* Còn lời ru [C] mãi [A7] vang vọng một [Gm] trời
Mùa xanh lá [A7] vội ru em miệt [Dm] mài
Còn lời ru [C] mãi còn lời ru [Bb] này
Ngàn năm ru [A7] hoài ngàn đời ru [Dm] ai.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ru em từng ngón xuân nồng

Trịnh Công Sơn
1. Ru mãi ngàn [Dm] năm [A7] dòng tóc em [Dm] buồn
Bàn tay em năm [C] ngón ru trên ngàn [A7] năm
Trên mùa lá [Gm] xanh ngón tay em [A7] gầy
Nên [Dm] mãi ru thêm ngàn [Dm] năm [A7]
Ru mãi ngàn [Dm] năm [A7] từng phiến môi [Dm] mềm
Bàn tay em trau [C] chuốt thêm cho ngàn [A7] năm
Cho vừa nhớ [Gm] nhung có em giỗi [A7] hờn
Nên mãi ru thêm ngàn [Dm] năm
ĐK: Thôi ngủ đi [F] em, mưa ru em [A7] ngủ
Tay em kết [Dm] nụ, nuôi trọn một [C] đời
Nuôi một đời [A7] người
Mùa xuân vừa [Dm] đến xin mãi ăn năn mà [F] thôi [A7]
2. Ru mãi ngàn [Dm] năm [A7] từng ngón xuân [Dm] nồng
Bàn tay em năm [C] ngón anh ru ngàn [A7] năm
Giận hờn sẽ [Gm] quên dáng em trôi [A7] dài
Trôi mãi trôi trên ngàn [Dm] năm [A7]
Ru mãi ngàn [Dm] năm [A7] vừa má em [Dm] hồng
Bàn tay đưa anh [C] đến quê hương vàng [A7] son
Vào trời lãng [Gm] quên tóc em như [A7] trời
Xưa đã qua đi ngàn [Dm] năm.
* Còn lời ru [C] mãi [A7] vang vọng một [Gm] trời
Mùa xanh lá [A7] vội ru em miệt [Dm] mài
Còn lời ru [C] mãi còn lời ru [Bb] này
Ngàn năm ru [A7] hoài ngàn đời ru [Dm] ai.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com