1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ru tương lai buồn

Cuộn trang

1. Rồi [Dm] mai mình vẫn cô [A7] đơn Nằm [D7] nghe lời gió chiêu [Gm] hồn Nhớ [Dm] về nghìn đến lang [A7] thang Nghe [Gm] hồn vọng quá mênh [A7] mang Rồi mai máu lạnh tim [Dm] khô Hồn [D7] nghiêng về cõi âm [Gm] nào Mắt [Dm] sầu mi khép tay [A7] xuôi Chán người một đời không biết [Dm] vui ĐK: [Bb] Ôi bao nhiêu năm tôi đến trên đời [Dm] này Người cho tôi đau [Bb] xót đời cho tôi cay [F] đắng Những rẻ [Gm] khinh những hận [Dm] thù vây buộc thân [A7] tôi Anh xót [Dm] thêm giọt [F] lệ anh khơi [C] thêm mộ [Gm] sầu Anh đồng [F] loã với [A7] người với đời để [Dm] giết tôi 2. Rồi [Dm] ra dù có mai [A7] sau Thì [D7] tôi đời cũng u [Gm] sầu Tôi [Dm] cũng đành một kiếp cô [A7] đơn Với [Gm] tài hoa cũng vùi [A7] chôn Rồi mai cửa huyệt [Dm] khơi sâu Và [D7] tôi nằm dưới mộ [Gm] sầu Nhớ [Dm] người tôi dỗ tôi [A7] nguôi Nhớ người tôi dỗ tôi [Dm] quên

Video hướng dẫn