highlight chords
[Am]Come here, rude [Em]boy boy
Can you get it up?
[F]Come here, rude [Dm]boy boy
Is you big enough?
[Am]Take it, take it
[Em]Baby, baby
[F]Take it, take it
Love [Dm]me, love me
Come here, rude boy boy
Can you get it up?
Come here, rude boy boy
Is you big enough?
Take it, take it
Baby, baby
Take it, take it
Love me, love me
Tonight I'm a let you be the captain
Tonight I'm a let you do your thing, yeah
Tonight I'm a let you be a rider
Giddy up, giddy up, giddy up babe
Tonight I'm a let it be fire
Tonight I'm a let you take me higher
Tonight baby, we can get it on
Yeah, we can get it on yeah
Do you like it boy?
I wa-wa-want
What you wa-wa-want
Give it to me, baby
Like boom boom boom
What I wa-wa-want
Is what you wa-wa-want
Na na ah
Come here, rude boy boy
Can you get it up?
Come here, rude boy boy
Is you big enough?
Take it, take it
Baby, baby
Take it, take it
Love me, love me
Come here, rude boy boy
Can you get it up?
Come here, rude boy boy
Is you big enough?
Take it, take it
Baby, baby
Take it, take it
Love me, love me
Tonight I'm a give it to you harder
Tonight I'm a turn your body out
Relax, let me do it how I wanna
If you got it, I need it and I'm a put it down
Buckle up, I'm a give it to you stronger
Hands up, we can go a little longer
Tonight I'm a get a little crazy
Get a little crazy, baby
Do you like it boy?
I wa-wa-want
What you wa-wa-want
Give it to me, baby
Like boom boom boom
What I wa-wa-want
Is what you wa-wa-want
Na na ah
Come here, rude boy boy
Can you get it up?
Come here, rude boy boy
Is you big enough?
Take it, take it
Baby, baby
Take it, take it
Love me, love me
Come here, rude boy boy
Can you get it up?
Come here, rude boy boy
Is you big enough?
Take it, take it
Baby, baby
Take it, take it
Love me, love me
I [Dm]like the [C]way you touch [G]me there
I like the way [Dm]you pull my hair
[Dm]Baby, if I [C]don't feel it
I [G]ain’t faking, no no
I [Dm]like when [C]you tell me kiss it [G]here
So giddy up
Time to get it up
[G]You say you a rude boy
Show me what you got now
Take it, take it
Baby, baby
Take it, take it
Love me, love me
Come here, rude boy boy
Can you get it up?
Come here, rude boy boy
Is you big enough?
Take it, take it
Baby, baby
Take it, take it
Love me, love me
Come here, rude boy boy
Can you get it up?
Come here, rude boy boy
Is you big enough?
Take it, take it
Baby, baby
Take it, take it
Love me, love me
Love me, love me
Love me, love me
Love me, love me
Take it, take it
Baby, baby
Take it, take it
Love me, love me
Love me, love me
Love me, love me
Love me, love me
Take it, take it
Baby, baby
Take it, take it
Love me, love me
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Rude Boy

N/A
[Am]Come here, rude [Em]boy boy
Can you get it up?
[F]Come here, rude [Dm]boy boy
Is you big enough?
[Am]Take it, take it
[Em]Baby, baby
[F]Take it, take it
Love [Dm]me, love me
Come here, rude boy boy
Can you get it up?
Come here, rude boy boy
Is you big enough?
Take it, take it
Baby, baby
Take it, take it
Love me, love me
Tonight I'm a let you be the captain
Tonight I'm a let you do your thing, yeah
Tonight I'm a let you be a rider
Giddy up, giddy up, giddy up babe
Tonight I'm a let it be fire
Tonight I'm a let you take me higher
Tonight baby, we can get it on
Yeah, we can get it on yeah
Do you like it boy?
I wa-wa-want
What you wa-wa-want
Give it to me, baby
Like boom boom boom
What I wa-wa-want
Is what you wa-wa-want
Na na ah
Come here, rude boy boy
Can you get it up?
Come here, rude boy boy
Is you big enough?
Take it, take it
Baby, baby
Take it, take it
Love me, love me
Come here, rude boy boy
Can you get it up?
Come here, rude boy boy
Is you big enough?
Take it, take it
Baby, baby
Take it, take it
Love me, love me
Tonight I'm a give it to you harder
Tonight I'm a turn your body out
Relax, let me do it how I wanna
If you got it, I need it and I'm a put it down
Buckle up, I'm a give it to you stronger
Hands up, we can go a little longer
Tonight I'm a get a little crazy
Get a little crazy, baby
Do you like it boy?
I wa-wa-want
What you wa-wa-want
Give it to me, baby
Like boom boom boom
What I wa-wa-want
Is what you wa-wa-want
Na na ah
Come here, rude boy boy
Can you get it up?
Come here, rude boy boy
Is you big enough?
Take it, take it
Baby, baby
Take it, take it
Love me, love me
Come here, rude boy boy
Can you get it up?
Come here, rude boy boy
Is you big enough?
Take it, take it
Baby, baby
Take it, take it
Love me, love me
I [Dm]like the [C]way you touch [G]me there
I like the way [Dm]you pull my hair
[Dm]Baby, if I [C]don't feel it
I [G]ain’t faking, no no
I [Dm]like when [C]you tell me kiss it [G]here
So giddy up
Time to get it up
[G]You say you a rude boy
Show me what you got now
Take it, take it
Baby, baby
Take it, take it
Love me, love me
Come here, rude boy boy
Can you get it up?
Come here, rude boy boy
Is you big enough?
Take it, take it
Baby, baby
Take it, take it
Love me, love me
Come here, rude boy boy
Can you get it up?
Come here, rude boy boy
Is you big enough?
Take it, take it
Baby, baby
Take it, take it
Love me, love me
Love me, love me
Love me, love me
Love me, love me
Take it, take it
Baby, baby
Take it, take it
Love me, love me
Love me, love me
Love me, love me
Love me, love me
Take it, take it
Baby, baby
Take it, take it
Love me, love me

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com