highlight chords
				             

 [G]                    
W ell I"d rather see you dead, little girl 
 [Em]            
Th an to be with another man 
 

 [G]                   
Y ou better keep your head, little girl 
  [Em]           
Or I won"t know where I am 
 

 [Em]              [A]          
Y ou better run for your life if you can, little girl 
 [Em]          [A]       
Hi de your head in the sa nd little girl 
  [Em]        [C]   
Cat ch you with anothe r man 
 [Bm]        [Em]    
T hat"s the end"a li ttle girl 
 

                         
...chords stay the same for the rest of the song 
 

                           
optionally you can add a 2nd guitar with a capo on 5 
                                   
sounds very nice, especially when played live with 2 acoustic guitars 
 

                       
Guitar 2 (Capo on 5, chords relative to capo) 
 

 [D]                    
W ell I"d rather see you dead, little girl 
 [Bm]             
T han to be with another man 
 

       
and so on... 
 

    
Chorus: 
 

   
Bm E 
   
Bm E 
     
Bm G F# Bm 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Run for your life - The Beatles

				             

 [G]                    
W ell I"d rather see you dead, little girl 
 [Em]            
Th an to be with another man 
 

 [G]                   
Y ou better keep your head, little girl 
  [Em]           
Or I won"t know where I am 
 

 [Em]              [A]          
Y ou better run for your life if you can, little girl 
 [Em]          [A]       
Hi de your head in the sa nd little girl 
  [Em]        [C]   
Cat ch you with anothe r man 
 [Bm]        [Em]    
T hat"s the end"a li ttle girl 
 

                         
...chords stay the same for the rest of the song 
 

                           
optionally you can add a 2nd guitar with a capo on 5 
                                   
sounds very nice, especially when played live with 2 acoustic guitars 
 

                       
Guitar 2 (Capo on 5, chords relative to capo) 
 

 [D]                    
W ell I"d rather see you dead, little girl 
 [Bm]             
T han to be with another man 
 

       
and so on... 
 

    
Chorus: 
 

   
Bm E 
   
Bm E 
     
Bm G F# Bm 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com