highlight chords
				                  [C]          [G7] 
Tết trung t hu em rước đèn đi ch ơi 
 [G7]            [C]  
E m rước đèn đi khắp phố ph ường 
      [C]         [G7]  
Lòng vui s ướng với đèn trong tay 
    [G7]         [C] 
Em múa ca trong ánh trăng r ằm 
      [Em]      [G7] 
Đèn ông sa o với đèn cá c hép 
      [Am]        [Dm] 
Đèn thiên n ga với đèn bướm bư ớm 
 [G7]               
E m rước đèn chạy đến cung trăng 
      [C]       [G7]
Đèn xanh l ơ với đèn tím t ím 
      [Am]        [Dm] 
Đèn xanh la m với đèn trắng tr ắng 
      [G7]        [C] 
Trong ánh đèn rực rỡ muôn m àu 
 

                 
Tít trên cao dáng tròn xinh xinh 
                 
Soi xuống trần ánh sáng dịu dàng 
                   
Rằm trong sáng bóng hằng trong sáng 
              
Em múa ca vui đón chị Hằng 
                  
Tùng dinh dinh cắc tùng dinh dinh 
                  
Tùng dinh dinh cắc tùng dinh dinh 
                 
Em rước đèn chạy đến cung trăng 
                  
Tùng dinh dinh cắc tùng dinh dinh 
                  
Tùng dinh dinh cắc tùng dinh dinh 
                
Em rước đèn mừng đón chị hằng 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Rước đèn tháng tám

				                  [C]          [G7] 
Tết trung t hu em rước đèn đi ch ơi 
 [G7]            [C]  
E m rước đèn đi khắp phố ph ường 
      [C]         [G7]  
Lòng vui s ướng với đèn trong tay 
    [G7]         [C] 
Em múa ca trong ánh trăng r ằm 
      [Em]      [G7] 
Đèn ông sa o với đèn cá c hép 
      [Am]        [Dm] 
Đèn thiên n ga với đèn bướm bư ớm 
 [G7]               
E m rước đèn chạy đến cung trăng 
      [C]       [G7]
Đèn xanh l ơ với đèn tím t ím 
      [Am]        [Dm] 
Đèn xanh la m với đèn trắng tr ắng 
      [G7]        [C] 
Trong ánh đèn rực rỡ muôn m àu 
 

                 
Tít trên cao dáng tròn xinh xinh 
                 
Soi xuống trần ánh sáng dịu dàng 
                   
Rằm trong sáng bóng hằng trong sáng 
              
Em múa ca vui đón chị Hằng 
                  
Tùng dinh dinh cắc tùng dinh dinh 
                  
Tùng dinh dinh cắc tùng dinh dinh 
                 
Em rước đèn chạy đến cung trăng 
                  
Tùng dinh dinh cắc tùng dinh dinh 
                  
Tùng dinh dinh cắc tùng dinh dinh 
                
Em rước đèn mừng đón chị hằng 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com