1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Rước đèn tháng tám

Cuộn trang

[C] [G7] Tết trung t hu em rước đèn đi ch ơi [G7] [C] E m rước đèn đi khắp phố ph ường [C] [G7] Lòng vui s ướng với đèn trong tay [G7] [C] Em múa ca trong ánh trăng r ằm [Em] [G7] Đèn ông sa o với đèn cá c hép [Am] [Dm] Đèn thiên n ga với đèn bướm bư ớm [G7] E m rước đèn chạy đến cung trăng [C] [G7] Đèn xanh l ơ với đèn tím t ím [Am] [Dm] Đèn xanh la m với đèn trắng tr ắng [G7] [C] Trong ánh đèn rực rỡ muôn m àu Tít trên cao dáng tròn xinh xinh Soi xuống trần ánh sáng dịu dàng Rằm trong sáng bóng hằng trong sáng Em múa ca vui đón chị Hằng Tùng dinh dinh cắc tùng dinh dinh Tùng dinh dinh cắc tùng dinh dinh Em rước đèn chạy đến cung trăng Tùng dinh dinh cắc tùng dinh dinh Tùng dinh dinh cắc tùng dinh dinh Em rước đèn mừng đón chị hằng

Video hướng dẫn