Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Rước đèn Trung thu

Cuộn trang

Rước đèn trung [G] thu chúng [Bm] em vui đùa hát [D] ca [G] Trăng rằm soi [Em] bóng gió [G] mưa xin đừng ghé [Am] thăm [G] Đèn ông [C] sao trên cao đi trước Đèn phi [Am] cơ xe tăng tiếp [G] bước Chú thỏ [Bm] vàng, chân bước dịu [Em] dàng chim cá một [G] hàng. Tùng tung [G] tung cắt tung cắt [Bm] tung Tùng tung [C] tung cắt tung cắt [D] tung Em rước [D7] đèn trung [G] thu.