1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Sài Gòn ngập lắm Sài Gòn ơi

Cuộn trang

1. Dừng chân trên [C] phố nhưng mà [A7] ngỡ trên [Dm] sông! Toàn thân run [G7] bắn khi ngập nước ngang [C] mông! Cố gắng xông [F] lên, vít tay [C] ga cũng như [Dm] không! Sài Gòn ngập [C] quá, Sài Gòn [G7] ơi, Sài Gòn [C] ơi. 2. Người đi xe [C] máy như là [A7] những ngư [Dm] dân! Người nơi chưa [G7] lũ: Tắc một chỗ, bâng [C] khuâng Nếu đứng trong [F] nhà múc nước [C] ngập hắt ra [Dm] sân Sài Gòn ngập [C] quá! Sài Gòn [G7] bơi Sài Gòn [C] bơi ĐK: Bất ngời ngập [F] "Mã Lò" "Ông Tạ" ngập [Em] thấy mồ Đấy là còn [F] đỡ chưa ngập bằng Kinh Dương [C] Vương! Rác lềnh phềnh [F] khắp nơi! Nước ngập mùi [Em] rất hôi Tắt đường kẹt [F] cứng, Sài [G7] Gòn một phen hết [C] hơi! 3. Hàng năm vẫn [C] đóng bao tiền [A7] đỡ lo [Dm] ngập! Người dân hăng [G7] hái không một chút phân [C] vân Ấy thế khi [F] mưa nước vẫn [C] dâng ướt ba [Dm] chân Thật là lạ [C] quá, Sài Gòn [G7] ơi! Sài Gòn [C] ơi! * Dẫu đóng bao [F] nhiêu nước vẫn [C] dâng khắp muôn [Dm] nơi! Thật là lạ [C] quá, Sài Gòn [G7] ơi! Sài Gòn [C] ơi!

Video hướng dẫn