1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Sài Gòn thương yêu

Cuộn trang

Sài gòn thương [Am] yêu thương biết bao [G] nhiêu mà nay xa [F] lắm Sài gòn thương yêu [Dm] thươnng biết bao [F] nhiêu những ngày đã [C] qua đã [B7] xa vời [E7] quá Mộng về quanh [Am] tôi trong giấc mơ thôi biển ngăn núi chắn Từng ngày em [Dm] ơi trong trái tim [F] tôi biết rằng vẫn [E7] yêu vẫn thương ngàn [Am] năm Còn [Dm] nhớ nhớ những chốn [F] cũ những kỷ niệm [E7] xưa Ngày [Dm] mưa hay nắng lưa [G] thưa anh đón anh [C] đưa Dưới hàng [G] me phố trưa hè rộn [E7] rã Ở [Dm] đây đêm đêm trong [G] mơ lịm hò theo [E7] gió Tiếng quê [Am] nghèo gọi [Dm] mời nắm [G] xương Khi lìa [C] đời sẽ vùi [E7] chôn nơi ngàn [Am] thu Còn lại cho [Am] nhau những tháng năm [G] sau già nua khôn [F] héo Vằng vặt tin [Dm] nhau tìm khát khao [F] đâu khát tình đất [C] sâu khát [B7] khung trời [E7] cũ Sài gòn thương [Am] yêu nhung nhớ trăm chiều ruột đau tim thắt Mộ phần mai [D] sau xin giữ cho [F] nhau đất mẹ gói [E7] sâu, gói sâu trong ngàn [Am] năm

Video hướng dẫn