1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Sáng chủ nhật

Cuộn trang

[Em] [A9] [Em] Sáng nay trời chợt se lạ nh [D] [Em] [D] Thu đã v ề để đường phố vắ ng tanh [Em] Ôi sáng chủ nhật [A9] Vắng tanh se Em [G] [Em] N hớ người yêu th ật nhiều [Em] [A9] [Em] T hấm thoắt 1 tuần t rôi qua lại tới ngày c hủ nhật [G] [A9] [D] [Em] Gặp nh au cùn g nói lên lời yêu thương [A9] [Em] Đến đây vui cư ời [G] [A9] [Aadd9] S ớm đam mê......hư ư ư [Em] [A] [Em] [G] Tối qu a cô bé ấy đang nói lời chi a tay [Em/G] [D] Cò n nguyên ôi ph út giây [A9] [Em] [A9/Em] Đau nhói lòng...... uuu.... [Em] [G] [A9] [Em] N ốt n hạc bay lan g thang trên những phí m đàn [G] [Em] Bay thật xa [Em] [G] [A9] [Em] Trông ngoài hiên thật xa để luôn được thấ y bóng dáng người [A9] [Em] Và anh vẫn còn có em bê n mình [Em] [A9] [Em] G ót hồng vụt bướ c đi để người em yêu luôn được thấ y chân trời mới

Video hướng dẫn