highlight chords
				             [Em]    [A9]       [Em] 
Sáng nay trời chợt se lạ nh 
 [D]    [Em]        [D]    
Thu đã v ề để đường phố vắ ng tanh 
       [Em]  
Ôi sáng chủ nhật 
   [A9]     
Vắng tanh se Em 
 [G]       [Em]    
N hớ người yêu th ật nhiều 
 [Em]        [A9]          [Em]   
T hấm thoắt 1 tuần t rôi qua lại tới ngày c hủ nhật 
    [G]   [A9]  [D]      [Em]   
Gặp nh au cùn g nói lên lời yêu thương 
  [A9]     [Em]
Đến đây vui cư ời 
 [G]   [A9]     [Aadd9] 
S ớm đam mê......hư ư ư 
 

 [Em]  [A]    [Em]         [G]   
Tối qu a cô bé ấy đang nói lời chi a tay 
  [Em/G]     [D]    
Cò n nguyên ôi ph út giây 
     [A9]     [Em]   [A9/Em] 
Đau nhói lòng...... uuu.... 
 

 [Em] [G]     [A9]          [Em]  
N ốt n hạc bay lan g thang trên những phí m đàn 
[G]     [Em] 
Bay thật xa 
 [Em]                [G]    [A9]   [Em]     
Trông ngoài hiên thật xa để luôn được thấ y bóng dáng người 
    [A9]        [Em]   
Và anh vẫn còn có em bê n mình 
 [Em]       [A9]                [Em]       
G ót hồng vụt bướ c đi để người em yêu luôn được thấ y chân trời mới 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Sáng chủ nhật

				             [Em]    [A9]       [Em] 
Sáng nay trời chợt se lạ nh 
 [D]    [Em]        [D]    
Thu đã v ề để đường phố vắ ng tanh 
       [Em]  
Ôi sáng chủ nhật 
   [A9]     
Vắng tanh se Em 
 [G]       [Em]    
N hớ người yêu th ật nhiều 
 [Em]        [A9]          [Em]   
T hấm thoắt 1 tuần t rôi qua lại tới ngày c hủ nhật 
    [G]   [A9]  [D]      [Em]   
Gặp nh au cùn g nói lên lời yêu thương 
  [A9]     [Em]
Đến đây vui cư ời 
 [G]   [A9]     [Aadd9] 
S ớm đam mê......hư ư ư 
 

 [Em]  [A]    [Em]         [G]   
Tối qu a cô bé ấy đang nói lời chi a tay 
  [Em/G]     [D]    
Cò n nguyên ôi ph út giây 
     [A9]     [Em]   [A9/Em] 
Đau nhói lòng...... uuu.... 
 

 [Em] [G]     [A9]          [Em]  
N ốt n hạc bay lan g thang trên những phí m đàn 
[G]     [Em] 
Bay thật xa 
 [Em]                [G]    [A9]   [Em]     
Trông ngoài hiên thật xa để luôn được thấ y bóng dáng người 
    [A9]        [Em]   
Và anh vẫn còn có em bê n mình 
 [Em]       [A9]                [Em]       
G ót hồng vụt bướ c đi để người em yêu luôn được thấ y chân trời mới 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com