1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Sao em không đến

Cuộn trang

1. Sao em không đến chiều nay thứ [C] bảy [Dm] Sao em không [G7] lại đường vắng em [C] đi [F] Sao em không lại, sao em không [Em] lại Quân [C] trường riêng tôi đứng [Dm] đây Đếm [G7] từng chiếc lá thu [C] bay. Sao em không đến, sao em không [C] đến [Am] Để nắng chiều [F] tắt trên cây soan [C] già Quạnh vắng mình [Am] tôi bâng khuâng trông [Dm] chờ Nghe [G] lòng thương thương nhớ [F] nhớ Nhớ [G7] thương người em trong giấc [C] mơ. ĐK: Đời [C] tôi, từ ngày khoác áo chiến [Em] binh lên đường Biết [Dm] rằng lòng [G] mình đã bớt vấn [F] vương [G] Chiều [F] nay, lòng [E7] chợt thấy nhớ thương [Am] em Thương [F] về mái tóc êm [C] đềm Buông [Dm] dài ấp kín hồn [G7] anh. 2. Tôi mong em đến tuần sau thứ [C] bảy [Dm] Cho tôi không [G7] còn tìm áo ai [C] bay [F] Cho tôi không còn đếm bước âm [Em] thầm Những [C] chiều em không đến [Dm] thăm Vì tôi [G7] biết tôi còn có [C] em.

Video hướng dẫn